ENERGLIK

De glastuinbouwsector in de grensregio behoort tot de absolute wereldtop. De huidige energiecrisis zorgt er echter voor dat er in de glastuinbouw een grote nood is ontstaan om het energieverbruik te verminderen. Daarenboven heeft de Europese Unie de ambitieuze doelstelling om klimaatneutraal te zijn tegen 2050. 

Om deze klimaatdoelstelling te kunnen behalen is dus nog onderzoek nodig zodat nieuwe innovaties kunnen geïmplementeerd worden in de praktijk. Bovendien is de huidige energiecrisis een sterke motivator voor de glastuinbouwbedrijven om energiebesparende maatregelen toe te passen en zo opnieuw rendabel te worden. 

Klimaatneutrale, rendabele glastuinbouw

ENERGLIK wil aantonen hoe een klimaatneutrale glastuinbouw ook economische rendabel kan zijn. Om dit te realiseren, focust het project op vier innovatietrajecten:  

  • captatie, opzuivering en opslag van CO2 om deze op het juiste moment en gedoseerd opnieuw in te kunnen zetten 

  • doorontwikkeling van isolerende dag- en nachtschermen 

  • optimalisatie van energie-efficiënte ontvochtiging die nodig is om schimmelvorming tegen te gaan 

  • ontwikkeling en optimalisatie van sensoren om de aanwezige schimmeldruk op te volgen en de teelsturing te ondersteunen.  

Het project bouwt verder op de resultaten van 2 projecten uit de eerdere programmaperiode. Zo focuste GLITCH (2018-2021) o.a. op de ontwikkeling en het testen van nieuwe energieschermen die wel tot 65% energie besparen. Er werd ook een ontwerp gemaakt voor een prototype van een energiezuinige dampwarmtepomp voor ontvochtiging, maar die kon nog niet getest worden. Zowel de doorontwikkeling van de schermen als het testen van de dampwarmtepomp zijn een noodzaak om een echte doorbraak te realiseren.  

AgrEUfood (2019-2022) ontwikkelde een bacteriesensor die werd ingebouwd in een smoothie-machine om zo verontreinigingen vroegtijdig te kunnen opsporen. Deze nieuwe sensortechnologiezal nu ingezet worden voor de detectie van ziekteverwekkende schimmelsporen. Als je met een hogere luchtvochtigheid de schimmeldruk voldoende laag kan houden, dan kan dit bijdragen aan een energiezuinige klimaatsturing. 

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Proefcentrum Hoogstraten

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 5.399.972,03 levert Interreg een bijdrage van € 2.699.985,99 (50%)