GLITCH (GLastuinbouw Innoveert door Co-creatie met koolstofarme Hightech)

De glastuinbouwsector in de grensregio behoort tot de absolute wereldtop. Naast een sterke agrofoodsector herbergt de regio ook een zeer sterke hightech sector. Veel hightech sluit echter nog niet aan bij de behoeften van tuinders door een gebrek aan marktpotentieel, concurrentiekracht en milieu-efficiëntie. 

Ondernemers in de glastuinbouwsector die willen innoveren hebben ervaren dat steeds meer innovaties alleen mogelijk zijn door samenwerking met stakeholders in de keten, eindklanten en –gebruikers, en dit in samenwerking met kennisinstellingen. ‘GLITCH’ speelt hierop in en benadrukt het belang van co-creatie én slimme cross-overs: zowel telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen als klanten werken samen aan innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teeltsystemen en technieken. Het project zet specifiek in op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen? Concreet betekent dit de doorontwikkeling van bijvoorbeeld een dagschermsysteem met een hoge lichttransmissie en een goede isolatiewaarde (PVDF AC folie), wordt meerlagenteelt in kaart gebracht via teeltproeven op aardbei en komkommer en ondergaat tomatenteelt een optimalisatie op gebied van het belichtingsregime. Tijdens dit proces wordt een roadmap uitgewerkt om glastuinbouwbedrijven te helpen om een co-creatieve en koolstofarme innovatie te brengen tot een marktconform, concurrentieel en rendabel eindproduct. 
Andere filmpjes kan je bekijken op https://glitch-innovatie.eu/innovatieprojecten/

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Proefstation voor de Groenteteelt

Project partners

 • Proefcentrum Hoogstraten
 • Universiteit Antwerpen
 • Bluehub
 • Blue Engineering
 • Thomas More Kempen
 • Maurice Kassenbouw
 • Environmental Monitoring Systems (EMS)
 • EV ILVO
 • Universiteit Gent
 • Innoveins Facilitair
 • Brightlands

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 4.309.906,92€ levert Interreg een bijdrage van 2.154.953,46€ (50%)