GLITCH (GLastuinbouw Innoveert door Co-creatie met koolstofarme Hightech)

De glastuinbouwsector in de grensregio behoort tot de absolute wereldtop. Naast een sterke agrofoodsector herbergt de regio ook een zeer sterke hightech sector. Veel hightech sluit echter nog niet aan bij de behoeften van tuinders door een gebrek aan marktpotentieel, concurrentiekracht en milieu-efficiëntie. 

Ondernemers in de glastuinbouwsector die willen innoveren hebben ervaren dat steeds meer innovaties alleen mogelijk zijn door samenwerking met stakeholders in de keten, eindklanten en –gebruikers, en dit in samenwerking met kennisinstellingen. ‘GLITCH’ speelt hierop in en benadrukt het belang van co-creatie én slimme cross-overs: zowel telers, technologiebedrijven, onderzoeksinstellingen als klanten werken samen aan innovatieve energie-efficiënte en klimaatneutrale teeltsystemen en technieken. Het project zet specifiek in op het innovatieproces zelf: hoe kunnen bedrijven door co-creatie met relevante stakeholders tot een succesvolle, koolstofarme innovatie komen? 

Tijdens de eerste helft van het project gingen we concreet aan de slag met efficiënte LED-armaturen in de teelt van komkommer, sla en tomaat. Met besparingen van 30 % elektrische energie of totale energetische besparingen van 10 % ten opzichte van huidige strategieën zetten we duidelijk in op een energie-efficiëntere sector.

Tevens werd afgelopen periode een meerlagenteelt voor aardbei gebouwd waarbij we in komende periode als doelstelling per vierkante meter grondoppervlak 3-4 keer meer productie te realiseren ten opzichte van een standaard serre met eenzelfde energie-voorziening.

Deze technieken zetten in op energie die op een bedrijf reeds beschikbaar is, zo efficiënt mogelijk in te zetten. Beeld je echter eens in dat dat je 70-80 % minder fossiele energie nodig hebt op je bedrijf. Om dit te realiseren werd in het eerste deel van het project folies ontwikkeld en geselecteerd. Er werden EB nacht en dagschermen ontwikkeld. De energiebesparing over een periode van een viertal maanden gaat over 42% overdag; 67% s’nachts; 59% etmaal. Ook de productie bleek beduidend hoger in de zuinige kas. 

De doelgroep wordt rechtstreeks betrokken bij de verschillende innovaties. Voor bepaalde activiteiten gaan zelf een stap verder door bijvoorbeeld monitorring van de luchtkwaliteit op diverse bedrijven in kaart te brengen of wordt een doorrekening van de belichtingsstrategie uitgevoerd per bedrijf.

Tijdens deze processen wordt een roadmap uitgewerkt om glastuinbouwbedrijven te helpen om een co-creatieve en koolstofarme innovatie te brengen tot een marktconform, concurrentieel en rendabel eindproduct. Hiertoe werd ook het GLITCH kompas ontwikkeld dat op dit ogenblik vrij verkrijgbaar is voor iedereen die ermee aan de slag wilt.


update: november 2021
Andere filmpjes kan je bekijken op https://glitch-innovatie.eu/innovatieprojecten/

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Proefstation voor de Groenteteelt

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 4.309.906,92€ levert Interreg een bijdrage van 2.154.953,46€ (50%)

Nieuws & events

Alle berichten