agrEUfood

Het project agrEUfood werkt aan een goedkope en snelle manier om voedselproducten tijdens het productieproces te testen op mogelijke bacteriële verontreinigingen. Detectie in het kader van industriële kwaliteitsnormen en de wettelijke autocontrole in de agrofood-industrie is namelijk een noodzakelijk maar duur en ingewikkeld proces. 

De huidige praktijk is erop gericht om op regelmatige tijdstippen monsters te laten onderzoeken door gespecialiseerde laboratoria. Bij deze traditionele methode kan het tot een week duren om tot een definitieve analyse te komen. Het is dan ook niet uitgesloten dat bepaalde verontreinigingen niet tijdig worden opgespoord waardoor het risico op een terugroepactie met bijhorend economisch verlies en imagoschade reëel is. Een recent ontwikkelde sensortechnologie kan hier uitkomst bieden. De techniek, die gebaseerd is op synthetische receptoren en thermische weerstandsmetingen, heeft zijn meerwaarde getoond tijdens eerste labtesten. In agrEUfood zal deze nieuwe technologie verder worden ontwikkeld en in praktijksituaties worden uitgetest. Dat zal gebeuren bij Dürüm Company, een producent van op tortilla gebaseerde producten, en het bedrijf Alberts, dat gebruikt maakt van geautomatiseerde smoothie-apparaten.

In mei 2019 publiceerde de KULeuven een nieuwe studie die de ontwikkelingen binnen het AgrEUfood project ten goede zal komen. Uit deze studie blijkt immers dat de gevoeligheid van de thermische weerstandsmetingen met een factor 100 verbeterd werd door de verwarmings- en meetinstrumentatie te vervangen door geprinte meanderstructuren. De praktische toepasbaarheid van deze technologische innovatie zal verder onderzocht worden binnen het AgrEUfood project. Bovendien werd gestart met het onderzoek naar het opschalen en verbeteren van het syntheseproces van de bacteriële receptoren in functie van commerciële toepassingen. Dit heeft geleid tot de publicatie van twee voorbereidende studies in wetenschappelijke vakbladen.

Begin 2020 werd gestart met het ontwikkelen van de meetcellen en uitleesapparatuur van de demonstrators die ingebouwd zullen worden in een smoothie machine van Alberts NV. Omdat nieuwe studies hebben uitgewezen dat electrochemische uitlezing beter geschikt is voor het continu monitoren van bacteriële verontreiniging, is Voxdale in overleg met UM, UH en KUL gestart aan het ontwerp van een impedimetrische meetunit die kan ingebouwd worden in de industriële processen van Alberts NV en Durum Company NL. De deelnemende kennisinstellingen hebben intussen een laboratoriumopstelling die bevestigt dat impedimetrische detectie van E. coli (model-organisme) mogelijk is met de huidige receptortechnologie. 

update: mei 2021

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Universiteit Maastricht

Project partners

  • Universiteit Hasselt
  • Durum Company NL
  • EV ILVO
  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Alberts NV
  • Voxdale
  • Yookr
  • Brightlands Campus Greenport Venlo

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.700.000 levert Interreg een bijdrage van € 850.000 (50%)

Downloads