agrEUfood

Het project gaat werken aan een goedkope en snelle manier om voedselproducten tijdens het productieproces te testen op mogelijke bacteriële verontreinigingen. Detectie in het kader van industriële kwaliteitsnormen en de wettelijke autocontrole in de agrofood-industrie, is namelijk een noodzakelijk maar duur en ingewikkeld proces. 

De huidige praktijk is erop gericht om op regelmatige tijdstippen monsters te laten onderzoeken door gespecialiseerde laboratoria. Bij deze traditionele methode kan het tot een week duren om tot een definitieve analyse te komen. Het is dan ook niet uitgesloten dat bepaalde verontreinigingen niet tijdig worden opgespoord waardoor het risico op een terugroepactie met bijhorend economisch verlies en imagoschade reëel is. Een recent ontwikkelde sensortechnologie kan hier uitkomst bieden. De techniek, die gebaseerd is op synthetische receptoren en thermische weerstandsmetingen, heeft zijn meerwaarde getoond tijdens eerste labtesten. In agrEUfood zal deze nieuwe technologie verder worden ontwikkeld en in praktijksituaties worden uitgetest. Dat zal gebeuren bij Dürüm Company, een producent van op tortilla gebaseerde producten, en het bedrijf Alberts, dat gebruikt maakt van geautomatiseerde smoothie-apparaten.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Universiteit Maastricht

Project partners

  • Universiteit Hasselt
  • Durum Company NL
  • EV ILVO
  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Alberts NV
  • Voxdale
  • Yookr
  • Brightlands Campus Greenport Venlo

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.700.000 levert Interreg een bijdrage van € 850.000 (50%)