CrossRoads Vlaanderen-Nederland

Het netwerk van kleine en middelgrote ondernemers stopt jammer genoeg nog te vaak aan de grens. Als een ondernemer wil innoveren en op zoek gaat naar complementaire partners, worden kansen over de grens vaak gemist. Met CrossRoads willen Interreg Vlaanderen-Nederland, Vlaio Team Bedrijfstrajecten, Economische Impuls Zeeland, REWIN, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, LIOF en Innovation Quarter het bestaande potentieel in de grensregio een flinke duw in de rug geven door kmo’s en MKB’s te ondersteunen in de zoektocht naar de perfecte partner van over de grens en hun gezamenlijke innovaties te subsidiëren. 

Het project bouwt verder op het succes van voorgangers CrossRoads, CrossRoads 2 en CrossRoads 2 Sustainable Energy. Via die projecten werden tientallen innovaties gerealiseerd door ‘koppeltjes’ Vlaamse en Nederlandse bedrijven, en werd de Vlaams-Nederlandse grens op vlak van innovatie dus al deels geslecht. Bijvoorbeeld CrossRoads 2 (2016-2020) waarin 202 bedrijven deelnamen in 118 innovatieprojecten, waarbij de totale investering van €7 miljoen aan subsidie leidde tot een economische meerwaarde van naar schatting €16 miljoen per jaar!

CrossRoads Vlaanderen-Nederland focust op innovatie gericht op maatschappelijke noden. De toegevoegde waarde van de innovaties voor gewone Vlamingen en Nederlanders staat centraal. De aandacht gaat daarbij uit naar doelstellingen die in beide lidstaten bovenaan de agenda staan: 

  • Duurzaam gebruik van grondstoffen
  • Duurzame energie 
  • Industrie 4.0 
  • Gezondheid

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. De ambitie is tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen. In de komende maanden wordt de regeling concreet opgezet en besproken wanneer een eerste call kan worden gelanceerd. 

Meer info


Handige Links


Contact gegevens

Noord-Brabant

Marieke Huis in ‘t Veld

mhuisintveld@bom.nl

+31 6 52607323


West-Brabant

Stefan van Seters

s.vanseters@rewin.nl

+31 6 24267866


Zeeland

Rosco Ephraïm

roscoephraim@impulszeeland.nl

+31 6 30677186


Zeeland

Peter Gideonse

petergideonse@impulszeeland.nl

+ 31 6 57045821


Limburg (NL)

Lisette Tilmans

lisette.tilmans@liof.nl 

+31 6 15217551


Zuid-Holland

Marit Kuypers-van Meurs

marit.kuypers@innovationquarter.nl

+31 6 12228533


Zuid-Holland

Anton Duisterwinkel

anton.duisterwinkel@innovationquarter.nl

+31 6 46847250


Vlaanderen

Yves Ozog

yves.ozog@vlaio.be

+32 474 366074


Vlaanderen

Tom Sterken

tom.sterken@vlaio.be

+32 485 673677


Vlaanderen

Cédric Dhaene

cedric.dhaene@vlaio.be

+32 478 689269


Communicatie

Marie-Céline Tersago

marie-celine.tersago@vlaio.be

+32 472 652878


Algemeen

Jordy Verdickt

Jordy.VERDICKT@grensregio.eu

+32 472 661665

 

Alle projecten

Project verantwoordelijke

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen (APB PSES)

Project partners

  • BOM Business Development & Foreign Investments
  • Impuls Zeeland
  • InnovationQuarter
  • LIOF
  • REWIN Projecten
  • Team Bedrijfstrajecten vzw

Totale subsidiale kosten

Toegekende subsidie Interreg: € 12.432.210,09 (50% van totale budget)

Downloads