CrossRoads2 Sustainable Energy

Dankzij CrossRoads (2010-2014) en CrossRoads2 (2016-2020) konden én kunnen 250 samenwerkende bedrijven uit Vlaanderen en Nederland meer dan 90 concrete innovaties realiseren. Beide projecten hebben een blijvende economische impact op de grensregio. Zo heeft CrossRoads2 alleen al naar schatting 400 additionele tewerkstellingen in de grensregio kunnen opleveren.

CrossRoads2 Sustainable Energy (CR2SE) ontsproot uit het huidige CrossRoads2 en legt de nadruk op innovatieprojecten rond duurzame energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, CO2 -reductie en -captatie. Het project richt zich concreet op een reductie van 200 ton COper jaar per deelproject, met als start de marktintroductie van de ontwikkelde technologie (ter vergelijking: de koolstofvoetafdruk van een inwoner in Vlaanderen bedraagt jaarlijks 20 ton CO2). De 8 betrokken partijen van CrossRoads2 blijven aan boord en staan samen in voor de praktische realisatie. Het Vlaamse energiecluster Flux50 werd erbij betrokken voor extra ondersteuning.

Het project ondersteunt 21 innovatieprojecten opleveren waaraan een 40-tal MKB/KMO bedrijven deelneemt. Per innovatieproject, waaraan minimaal één Vlaamse en één Zuid-Nederlandse onderneming deelneemt, is een maximale subsidie van €150.000 voorzien (50% van het totale projectbudget). Meer info over de geselecteerde innovatieprojecten is terug te vinden op de projectwebsite.

update: maart 2022


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Stichting CrossRoads2

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 6.876.660,00 levert Interreg een bijdrage van € 2.574.980,59 (37.45%).

Downloads

Nieuws & events

Alle berichten