Project Zuivere Lucht (ZULU)

Luchtkwaliteit en gezondheid zijn thema’s die erg hoog op de maatschappelijke en politieke agenda staan. De jaarlijkse gezondheidskosten van slechte luchtkwaliteit in Europa worden geschat op ongeveer € 1,5 miljard. Vooral in dichtbevolkte, economisch zeer waardevolle en industriële gebieden komen frequent alarmerende concentraties voor. Aangezien ongeveer de helft van deze verontreinigde lucht kan toegeschreven worden aan verkeer, is een goede luchtkwaliteit van bijzonder belang voor de grensregio Vlaanderen-Nederland als draaischijf voor transport in Europa. De noodzaak is dan ook groot om de verontreiniging aanzienlijk te verminderen. Project Zuivere Lucht (ZULU) zet zich specifiek in op het verhogen van de binnenluchtkwaliteit door het verminderen van de impact van verontreinigde buitenlucht op de binnenlucht. 

De huidige toepassingen voor luchtzuivering van o.a. ventilatiesystemen zijn gebaseerd op een fysieke verwijdering van stofdeeltjes door deze op te vangen in een filter. Deze technologie kan enkel grotere partikels opvangen, maar geen ultrafijn stof of gasvormige polluenten. Bovendien worden de partikels niet vernietigd, waardoor het probleem wordt verplaatst en frequent onderhoud of vervanging van onderdelen nodig is. Het toepassen van de beloftevolle nieuwe technologie van de combinatie van elektrostatische filtratie met fotokatalytische oxidatie kan leiden tot een duurzamer en efficiënter alternatief aangezien het polluenten zoals fijn stof, roet of CO2 deels afbreekt. Project Zuivere Lucht (ZULU) wil deze techniek optimaliseren en marktklaar maken om deze specifiek toe te passen in voorzieningen voor kwetsbare groepen. VFA Solutions en UAntwerpen bundelen de krachten voor de doorontwikkeling van deze techniek. Zo is deze techniek al geïmplementeerd in een kinderdagverblijf in Antwerpen en is deze op een objectieve manier getest geweest door een onafhankelijke partner, VITO. Op basis van de aanbevelingen van VITO en de expertise van VFA en UA gaan we voor een energie efficiëntere ESP100. De fotokatalytische coating op de ESP platen bleek niet effectief te zijn. Daarom is de coating toegepast op actiefkoolstof en dit in een cilinder met een geïntegreerde UV lamp geplaatst. Deze module is in het KDV geïnstalleerd en getest gedurende een tweede meetcampagne.

Burgers, scholen, organisaties... willen steeds meer zelf aan de slag om luchtkwaliteit te meten, maar er is nog veel onwetendheid over bv. welke stof je het beste meet om een bepaald probleem in kaart te brengen en welke meetmethode (sensor, passieve samplers…) je daarvoor het beste gebruikt. Ook over de kwaliteit van de sensoren en de interpretatie van de resultaten volstaat de algemene kennis meestal niet. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelden we een digitaal stappenplan dat de burgers door het hele proces loodst (van onderzoeksvraag tot opladen van resultaten). Deze tool is intussen gelanceerd en vind je op https://hoemeetiklucht.eu/. In aanvulling op dit stappenplan wordt ook een maatregelen toolkit ontwikkeld om burgers, scholen en organisaties te ondersteunen om zelf maatregelen te bedenken en te implementeren om de luchtkwaliteit  in en rondom de school of organisatie te verbeteren of de blootstelling aan verontreinigde lucht te verminderen. Zowel in de stad Antwerpen als in den Den Haag worden participatieve projecten opgestart om met behulp van de het online stappenplan en de maatregelen toolkit de luchtkwaliteit te meten en te zorgen voor een gedragsverandering bij  omwonenden, bezoekers en gebruikers van de betrokken gebouwen. Bovendien worden beide online tools geïntegreerd tot één nieuwe website ‘Samen voor zuivere lucht’.

update: augustus 2021update: februari 2021

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie

Project partners

  • Universiteit Antwerpen
  • VFA Solutions
  • Stad Antwerpen
  • GGD Haaglanden

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 1.999.134,30€ levert Interreg een bijdrage van 999.567,15€ (50%)

Nieuws & events

Alle berichten