Project Zuivere Lucht (ZULU)

Luchtkwaliteit en gezondheid zijn thema’s die erg hoog op de maatschappelijke en politieke agenda staan. De jaarlijkse gezondheidskosten van slechte luchtkwaliteit in Europa worden geschat op ongeveer € 1,5 miljard. Vooral in dichtbevolkte, economisch zeer waardevolle en industriële gebieden komen frequent alarmerende concentraties voor. Aangezien ongeveer de helft van deze vuile lucht kan toegeschreven worden aan verkeer, is een goede luchtkwaliteit van bijzonder belang voor de grensregio Vlaanderen-Nederland als draaischijf voor transport in Europa. De noodzaak is dan ook groot om de verontreiniging aanzienlijk te verminderen. Project Zuivere Lucht (ZULU) zet zich specifiek in op het verhogen van de binnenluchtkwaliteit. 

De huidige toepassingen voor luchtzuivering van o.a. ventilatiesystemen zijn gebaseerd op een fysieke verwijdering van stofdeeltjes door deze op te vangen in een filter. Deze technologie kan enkel grotere partikels opvangen, maar geen ultrafijn stof of gasvormige polluenten. Bovendien worden de partikels niet vernietigd, waardoor het probleem wordt verplaatst en frequent onderhoud of vervanging van onderdelen nodig is. Het toepassen van de beloftevolle nieuwe technologie van de combinatie van elektrostatische filtratie met fotokatalytische oxidatieplasmakatalyse kan leiden tot een duurzamer en efficiënter alternatief aangezien het polluenten zoals fijn stof, roet of CO2 deels afbreekt. Project Zuivere Lucht wil deze techniek optimaliseren en marktklaar maken om deze specifiek toe te passen in voorzieningen voor kwetsbare groepen. VFA Solutions en UAntwerpen bundelen de krachten voor de doorontwikkeling van deze techniek. Implementaties zullen gebeuren in een kinderdagverblijf in Antwerpen en een nieuwbouwschool in Den Haag. Als eerste zullen Vlaamse en Nederlandse kinderen kunnen profiteren van deze innovatie. Daarnaast zal onder andere een breed gedragen participatief meetproject in beide steden zorgen voor gedragsverandering bij omwonenden, bezoekers en gebruikers van de betrokken gebouwen.


update: juli 2018

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie

Project partners

  • Universiteit Antwerpen
  • VFA Solutions
  • Stad Antwerpen
  • GGD Haaglanden

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 1.999.134,30€ levert Interreg een bijdrage van 999.567,15€ (50%)