Zorgroute Arbeidsmarkt (ZORO)

In Vlaanderen werken meer dan 350 000 mensen in de zorg, in Nederland zelfs ruim 1 miljoen. Toch zijn er handen te kort. Er verandert ook veel in de gezondheidszorg: steeds meer mensen hebben langer zorg nodig, ze willen ook langer thuis blijven wonen en willen inspraak in de zorg die ze ontvangen. En de digitalisering is voortdurend in evolutie. Zorgverleners (in spe) hebben dus andere vaardigheden en expertise nodig dan vroeger en om op al die noden in te spelen, ontwikkelt het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt – een training rond vier noodzakelijke competenties: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, intrapreneurship en ethisch handelen. Leerlingen en studenten worden zo beter voorbereid op hun werk in de zorg en zorgverleners krijgen een kans om bij te leren.

Tijdens de training maken de deelnemers kennis met STIEn. Zij is een zorgontvanger, een echte ervaringsdeskundige dus. Samen met haar zetten ze de theoretische kennis om in praktijkervaring. De deelnemers verdiepen zich ook in een eigen casus. In totaal doorlopen ze vier modules, één voor elke ZORO-competentie.

De ZORO-training ging in januari 2021 een eerste keer van start, en de eerste deelnemers waren enthousiast! Ze vinden het interessant om de training in gemengde groepen te volgen: leerlingen/studenten en zorgverleners samen, én over alle opleidingsniveaus heen. Een tweede reeks werd (zowel digitaal als fysiek) doorlopen van september tot einde 2021.  De derde en laatste reeks startte in januari 2022 en werd afgerond in mei 2022. Uit de eerste testfase blijkt dat 75% van de deelnemers zegt veel tot zeer veel geleerd te hebben. Voor 89% van de deelnemers voldeed de opleiding aan de verwachting en gemiddeld scoort de opleiding bijna 8 op 10. Na de tweede fase leren we dat 82% van de deelnemers veel tot heel veel bijgeleerd hebben. 91% van de deelnemers geeft aan dat de training aan de verwachtingen voldoet en gemiddeld scoort de training 8.2/10. De overgrote meerderheid van de deelnemers (87.5%) geeft aan gemotiveerd te zijn om met wat ze tijdens de ZORO-training leerde aan de slag te willen gaan in de praktijk. 75% beveelt de ZORO-training aan, aan een collega. De derde fase leerde ons dat 97.5% van de deelnemers veel tot heel veel had bijgeleerd. De ZORO-training voldeed voor 97.5% van de deelnemers aan de verwachtingen. De training krijgt een gemiddelde score van 8.5/10. Alle deelnemers zijn gemotiveerd tot helemaal gemotiveerd om met wat ze leerde tijdens de ZORO-training aan de slag te gaan in de praktijk. Ook zouden alle deelnemers de training aanbevelen aan een collega. (33.3% sterk aanbevelen – 66.7% heel sterk aanbevelen)

In oktober 2022 was er het ZORO-eindevent. Daar werden alle resultaten van het project voorgesteld. In een digitaal spel leren de spelers in drie verschillende zorgsettings een zorgplan opstellen, na een introductie in de ZORO-competenties. Het kaartspel speel je individueel of in team. Met stellingen, vragen en casussen reflecteren spelers met de vier ZORO-competenties als leidraad. Ook al het trainingsmateriaal is voorgesteld. Voor elke module (eentje per competentie) is een draaiboek met bijlagen beschikbaar. Met de draaiboeken (leerroutes) kunnen trainers zelfstandig aan de slag. Om trainers te helpen zijn er ook train-the-trainer filmpjes beschikbaar op het Youtubekanaal van ZORO. Vooruitgang meten kan met de competentiemeter.

Alles wordt toegelicht in de ZORO-gids: de training, de vier competenties, de draaiboeken. Ook de opbouw van de training komt aan bod en de gids bevat info over elk van de vier modules: de tijdsbesteding, de deelnemers, het lesmateriaal.

Alle deelnemers aan het eindevent kregen een papieren ZORO-gids en een USB-stick met al het materiaal voor de training. Alles blijft digitaal beschikbaar op de projectwebsite.

Meer informatie verneem je hier.

update: april 2023

Alle projecten

Project verantwoordelijke

APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.933.931,60 levert Interreg een bijdrage van € 966.965,80 (50%)

Nieuws & events

Alle berichten