Zorgroute Arbeidsmarkt (ZORO)

In Vlaanderen werken meer dan 350 000 mensen in de zorg, in Nederland zelfs ruim 1 miljoen. Toch zijn er handen te kort. Er verandert ook veel in de gezondheidszorg. Steeds meer mensen hebben langer zorg nodig. Ze willen ook langer thuis blijven wonen en willen inspraak in de zorg die ze ontvangen. En de digitalisering is voortdurend in evolutie. Zorgverleners (in spe) hebben dus andere vaardigheden en expertise nodig dan vroeger.

Om op al die noden in te spelen, ontwikkelt het Interreg Vlaanderen-Nederland project ZORO – Zorgroute Arbeidsmarkt – een training rond vier noodzakelijke competenties: interprofessioneel samenwerken, technologische wendbaarheid, intrapreneurship en ethisch handelen. Leerlingen en studenten worden zo beter voorbereid op hun werk in de zorg en zorgverleners krijgen een kans om bij te leren.

Tijdens de training maken de deelnemers kennis met STIEn. Zij is een zorgontvanger, een echte ervaringsdeskundige dus. Samen met haar zetten ze de theoretische kennis om in praktijkervaring. De deelnemers verdiepen zich ook in een eigen casus. In totaal doorlopen ze vier modules, één voor elke ZORO-competentie.

De ZORO-training ging in januari 2021 een eerste keer van start, en de eerste deelnemers waren enthousiast! Ze vinden het interessant om de training in gemengde groepen te volgen: leerlingen/studenten en zorgverleners samen, én over alle opleidingsniveaus heen. Een tweede reeks werd (zowel digitaal als fysiek) doorlopen van september tot einde 2021.  De derde en laatste reeks startte in januari 2022 en wordt afgerond in mei 2022.

Uit de eerste testfase blijkt dat 75% van de deelnemers zegt veel tot zeer veel geleerd te hebben. Voor 89% van de deelnemers voldeed de opleiding aan de verwachting en gemiddeld scoort de opleiding bijna 8 op 10.

Na de tweede fase leren we dat 82% van de deelnemers veel tot heel veel bijgeleerd hebben. 91% van de deelnemers geeft aan dat de training aan de verwachtingen voldoet en gemiddeld scoort de training 8.2/10. De overgrote meerderheid van de deelnemers (87.5%) geeft aan gemotiveerd te zijn om met wat ze tijdens de ZORO-training leerde aan de slag te willen gaan in de praktijk. 75% beveelt de ZORO-training aan, aan een collega.

Voor ZORO werkt APB Gouverneur Kinsbergencentrum (VL) samen met onderwijspartners Curio (NL), Universiteit Antwerpen (VL), VIVES graduaat Verpleegkunde (VL) en VIVES Hogeschool (VL).

Meer informatie verneem je hier.

update: 10 mei 2022

Alle projecten

Project verantwoordelijke

APB Gouverneur Kinsbergencentrum

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.847.741,58 levert Interreg een bijdrage van € 923.870,79 (50%)

Downloads

Nieuws & events

Alle berichten