Wier en Wind

De wereldwijde vraag naar zeewier is groot en zal de komende jaren verder groeien. Dit biedt een unieke kans voor duurzame groei van de aquacultuursector in de Noordzee regio. 

In de afgelopen jaren zijn er meerdere kleinschalige zeewier initiatieven opgestart in Europa, waarvan de meeste dichtbij de kustlijn. Offshore teelt van zeewier, in combinatie met offshore windparken, biedt een groot potentieel naar schaalvergroting en daarmee gepaard gaand een hogere rendabiliteit van de teelt. Grootschalige teelt van zeewier is echter nog niet mogelijk met de huidige stand van teelttechnieken.

In dit project willen de bedrijven Murre Technologies, The Seaweed Company en GEOxyz de productie van zeewier significant verhogen. De zeewier sectororganisatie North Sea Farmers en kennisinstellingen UGent (Phycology en de afdeling Maritieme Techniek) en HZ University of Applied Science zullen hen hierin ondersteunen. Gezamenlijk zullen de partners een zeewierteeltsysteem ontwikkelen dat betrouwbaar is op zee, verschillende substraten testen voor aanhechting van zeewier en de oogst automatiseren. Deze technologieën kunnen in de toekomst worden ingezet binnen de vele windmolenparken die de Noordzee rijk is. Het project draagt hiermee bij aan meervoudig ruimtegebruik van de windmolenparken.

update: december 2021

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Universiteit Gent

Totale subsidiale kosten

Interreg Vlaanderen-Nederland levert een bijdrage van 50%