Waterstofregio 2.0

Europa ambieert een drastische reductie van broeikasgassen tegen 2050 (vermindering met 80 %). Waterstof (H2) kan hierbij een belangrijke rol spelen, zowel op vlak van zero-emissie transport als op vlak van energieopslag. Vlaanderen en Nederland herbergen een aantal unieke bedrijven in de waardeketen rond waterstof, zowel technologieleveranciers als eindgebruikers. Waterstofregio 2.0 brengt deze bedrijven samen en realiseert een aantal unieke demonstratieprojecten, die bijdragen aan een groener klimaat.

Uit het voorgaande Interreg-project ‘Waterstofregio’ (2009-2013) bleek dat in de regio Vlaanderen - Zuid-Nederland een aantal unieke technologiespelers sterke innovatieve projecten konden realiseren. Een aantal van deze projecten zijn te vinden op de website van WaterstofNet

Waterstofregio 2.0 bouwt hierop verder en richt zich op de verdere ontwikkeling en verbetering van de H2 tankinfrastructuur, de ontwikkeling en demonstratie van de eerste Europese truck op H2, de realisatie van een grote vloot van heftrucks op H2 en tot slot zet het project ook in op de verdere uitbouwen van het regionale H2 ecosysteem.

Concreet is in Q1 van 2018 het waterstoftankstation op de Automotive Campus uitgebreid op vlak van elektrolysecapaciteit en opslag, zodat sinds 5 april meerdere gebruikers kunnen tanken.
Bij Colruyt Group in Halle is het in het eerste Interreg project gebouwde H2 tankstation nu ook publiek toegankelijk voor auto’s (sinds oktober 2018). Colruyt Group schaalt ook haar vloot van heftrucks op en heeft hiervoor begin 2017 indoor dispensers geïnstalleerd. 

Verder zijn de voorbereidingen voor de bouw van H2 tankstations in Breda en Wilrijk volop aan de gang. De vergunningen zijn ondertussen verleend en de oplevering is gepland in de eerste helft van 2021. Uniek is bovendien het gerealiseerde mobiele tankstation, dat op verschillende plaatsen kan worden ingezet om bedrijven die denken aan waterstoftoepassingen een eerste ervaring aan te bieden. Verschillende demo’s (o.a met vuilniswagen in Breda en met heftrucks in Gent) zitten in de pijplijn. Ook is in 2019 een regionaal merkonafhankelijke service- en onderhoudsdienst voor diverse brandstofcel wegvoertuigen opgestart bij E-Trucks Europe zodat er voortaan waterstofvoertuigen hersteld kunnen worden.

En als paradepaardje is er een Europese primeur: de door VDL ontwikkelde en gebouwde heavy-duty trekker trailer combinatie op H2. Deze wordt momenteel getest wordt bij Colruyt Group.

Sterke Waterstofregio! 

Samen met de gerealiseerde waterstofprojecten uit het vorige Interregproject zijn deze projecten een bron van kennis en ervaring, waardoor ook vervolgstappen konden worden gezet. De ontwikkelde technologie wordt intussen naar andere regio’s in Europa geëxporteerd. Tien jaar Waterstofregio leert dus dat dat structureel grensoverschrijdende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland werkt! Het ecosysteem rond waterstof is, dankzij de realisaties maar ook dankzij de georganiseerde provinciale workshops en netwerkinspanningen,  verder uitgebreid tot meer dan 100 bedrijven. De regio staat op de waterstofkaart. En daar wint zowel het klimaat als de industrie bij!


update: november 2020

Alle projecten

Project verantwoordelijke

WaterstofNet

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 13.899.878,01 levert Interreg een bijdrage van € 5.915.286,70 (42.56%)

Nieuws & events

Alle berichten