Trans Tech Diagnostics (TTD)

Hart- en vaatziekten zijn doodsoorzaak nummer één in Europa (1.9 miljoen mensen per jaar, 2012) en kosten de Europese gemeenschap €196 miljard per jaar. Hiervan wordt €106 miljard uitgegeven aan gezondheidszorg inclusief diagnostiek en behandeling. De snelle vergrijzing en ontgroening in de grensregio, en in het bijzonder voor beide Limburgen, schept de verwachting dat hart- en vaatziekten een sterk groeiende negatieve impact hebben op onze maatschappij.

Identificatie en adequate behandeling van mensen met verhoogd risico is de primaire doelstelling ter preventie van reductie van de kwaliteit van leven en een economisch infarct van de gezondheidszorg. Inschatting van het risico op hart/vaatziekten wordt nu op grond van leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterolwaarden en gewicht gedaan. Deze risico-indicatoren hebben beperkte waarde voor persoonlijke diagnostiek en therapie, en geven alleen informatie over algemene risico’s. Hoewel binnen de medische wetenschap veel kennis aanwezig is over de mechanismen van hart- en vaatlijden, is de toepassing hiervan in de diagnostiek minimaal. 

Trans Tech Diagnostics (TTD) zet derhalve in op de vertaalslag van biomedische innovatie mbt hart- en vaatziekten naar de praktijk. TTD publieke partners UM, UHasselt en VITO, en de private technologische partner TSG InnoteQ, hebben succesvol gewerkt aan het grensoverschrijdend bundelen en versterken van biomedische en wetenschappelijke samenwerking op het vlak van technologische kennis en infrastructuur. 

De TTD samenwerking heeft geleid tot de identificatie en realisatie van technologische speerpunten. Met project partners light (PPL) Communicatie en PR DSP Valley en Bonné+Jan zijn co-creatietrajecten gestart om de meest geschikte bedrijven uit de grensregio te betrekken in de doorontwikkeling van deze nieuwe technologieën. De hieruit ontstane eerste PPL-samenwerkingen met KMO/MKB-bedrijven (Tenco DDM, PimBio) is succesvol verlopen en heeft tot versnelling in de vertaling van innovatie naar de praktijk geleid. Hierna volgden nog Fox Biosystems, Black Drop Biodrucker GmbH en De Keuze Architecten als PPL waarmee de TTD-technologie maximaal vertaald werd naar de praktijk. Dankzij deze grensregionale samenwerkingen werden vier Demonstrators (TRL6, industrieel onderzoek) gerealiseerd en tonen de partners van TTD hoe grensregionale technologische en innovatieve samenwerking kan bijdragen tot de realisatie van beter onderzoek, diagnostiek en therapie. 

Deze Demonstrators zijn

  1. IDA – een handzaam apparaat geschikt voor het uitvoeren van gepersonaliseerde bio-assays om de mate van ontsteking van een bloedvatmodel te bepalen.
  2. White Box – een benchtopapparaat geschikt voor het snel en betrouwbaar uitmeten van cardiovasculaire biomerkers (extracellulaire vesikels).
  3. Lab-on-a-Chip – kleine, specifieke dragers voor biologisch materiaal (cellen) waarmee specifieke parameters kunnen worden uitgemeten, bijvoorbeeld in de IDA.
  4. Chatbot – een online ondersteuning om gepersonaliseerde input aan het cardiovasculaire behandelingsproces te geven.

De technologische ontwikkeling en versterking van de onderzoeksinfrastructuur -gerealiseerd mede dankzij investeringen van Interreg Vlaanderen-Nederland, de Europese commissie en onze regionale overheden- zijn verankerd in het grensoverschrijdende Open Technologische Platform, dat op termijn een positief effect zal hebben op de R&D mbt gezondheidszorg en publiek-private innovatie. Met deze samenwerking kunnen organisaties hun concurrentiepositie (topreferente zorg, innovatieve producten, betere opleidingen) versterken en kunnen studenten en kennismedewerkers in onze grensregio hoogwaardige kennis en technologische knowhow opdoen om zo hun positie op de arbeidsmarkt te versterken.

finale update: september 2020


logo-TTD.jpg#asset:2188
Alle projecten

Project verantwoordelijke

Universiteit Maastricht

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.160.000,00 levert Interreg een bijdrage van € 1.580.000,00 (50%).