Tendenzen zonder grenzen

Werken over de grens blijft een hele opgave, zelfs in Vlaanderen en Nederland, waar toch dezelfde taal wordt gesproken. Tal van belemmeringen maken het moeilijk voor mensen die over de grens willen werken en de werkgevers die aan de andere kant van de grens willen rekruteren. 

Hedwig De Pauw, Directeur Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking en projectverantwoordelijke zegt als volgt:

Juist om deze knelpuntberoepen aan beide kanten van de grens te kunnen blijven invullen is eengrensoverschrijdende arbeidsmarkt en een informatiepunt waar gezamenlijk gezocht kan worden naar oplossingen, essentieel.

Naast het grensoverschrijdend informatiepunt is er binnen het project Tendenzen zonder Grenzen ook een mobiliteitscentrum opgericht dat zich specifiek richtte op het plaatsen van Nederlandse leerkrachten basisonderwijs in Vlaanderen, maar in de toekomst ook voor andere beroepsgroepen zal kijken om tekorten en overschotten aan weerszijden van de grens beter met elkaar te matchen. Tot slot is de website www.bedrijfplusschool.eu zeker een bezoekje waard. Bedrijven die inspanningen willen leveren om jongeren enthousiast te maken voor techniek stellen zich er uitgebreid voor.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Provincie Oost-Vlaanderen-Dienst Economie, Europese en Internationale Samenwerking

Project partners

 • RTC Oost-Vlaanderen vzw
 • RTC West-Vlaanderen vzw
 • Technocentrum Zeeland
 • VOKA Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen
 • Arbeidsintegratiebedrijf Dethon
 • Onderwijsgroep Perspecto
 • Stad Antwerpen (Algemeen Onderwijsbeleid)
 • Autonoom Gemeentebedrijf Stedelijk Onderwijs Antwerpen (AGSO)
 • Centraal Katholiek Schoolcomité Antwerpen (CKSA)
 • Stedelijk Onderwijs Gent
 • Hogeschool Zeeland University of Applied Sciences – Academie voor Educatie en Pedagogiek

Totale subsidiale kosten

761.713,00 euro met een Interreg-bijdrage van 380.856,50 euro