Technische Bijstand

Het Europees programma Interreg V Vlaanderen-Nederland stimuleert via grensoverschrijdende projecten onderzoek en innovatie, duurzame energie, efficiënt gebruik van energie en natuurlijke hulpbronnen, natuur, milieu en de goede werking van de arbeidsmarkt. Daarvoor is er nood aan een gedegen programmamanagement. De doelstelling van het project ‘Technische Bijstand’ betreft dan ook de verantwoorde en efficiënte uitvoering van het programma en de projecten, alsmede de controle daarop. Via ‘Technische Bijstand’ wordt het werk van het secretariaat, de programmapartners en de programma-autoriteiten bekostigd en wordt een investering van meer dan € 300.000.000 in de duurzame en inclusieve groei van de Vlaams-Nederlandse grensregio mogelijk gemaakt.

Tot eind 2020 werden reeds 85 projecten (excl. Technische Bijstand) geselecteerd en begeleid in de uitvoering, waardoor al een investering in de grensregio van ruim € 314.000.000 (excl. Technische Bijstand) werd gerealiseerd of in gang gezet.

update: februari 2021

Alle projecten

Project verantwoordelijke

APB Provinciaal secretariaat voor Europese Structuurfondsen

Project partners

 • Provincie Limburg (NL)
 • Provincie Zeeland
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Antwerpen
 • Provincie Limburg (B)
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Provincie West-Vlaanderen
 • POM Oost-Vlaanderen
 • Rijksoverheid Nederland
 • Vlaamse Auditautoriteit
 • Vlaamse Overheid

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van €17.754.150 levert Interreg een bijdrage van € 8.877.075 euro (50%)