SYN-ERGIE

Transport en logistiek vormen belangrijke motoren van de economie in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Wegtransport neemt hiervan het grootste deel in waardoor de impact van de sector op het milieu groot is aangezien deze nog steeds voor 97% afhankelijk is  van fossiele brandstoffen. ‘SYN-ERGIE’ wil een volgende stap zetten in de ontwikkeling richting duurzaam goederentransport tussen het oosten en het westen van de grensregio, namelijk de as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg (NL). 

‘Oost-West Poort’ uit Interreg IV zette de eerste stappen naar een beter goederentransport en toonde aan dat samenwerking tussen bedrijf en transporteur resulteert in efficiënter wegtransport met een hogere beladingsgraad, betere prijsvoorwaarden en een betere service. 

‘SYN-ERGIE’ bouwt verder op deze resultaten en legt enerzijds opnieuw de focus op het optimaliseren van de beladingsgraad en anderzijds op de promotie van synchromodaal transport zodat alternatieve transportmodi gangbaar worden. Zo krijgt de markt de nodige duw in de rug om een concurrentieel transportaanbod via spoor, binnenvaart en/of estuaire vaart te realiseren. Verladers, logistieke dienstverleners, terminaloperatoren en andere belangrijke actoren zoals de havenbedrijven worden verder samengebracht. ‘SYN-ERGIE’ toont deze bedrijven de mogelijkheden door middel van een serious game, testpilots, workshops en demonstraties met een clickable demo. Er wordt ook een synchromodale cockpit uitgebouwd, een planningstool waarmee slimme, kostenefficiënte en duurzame logistiek kan worden gerealiseerd. 

Marktoproep logistieke bedrijven

Op basis van een gerichte marktbevraging willen de POM West-Vlaanderen en LIOF verladerscommunities vormen met zogenaamde early believers, om in een volgende fase samen met geschikte logistieke dienstverleners een competitief en duurzaam multimodaal aanbod te creëren. Zowel voor het spoorvervoer als voor de binnenvaart is er daarbij binnen het project een testpilot voorzien.

Daarom starten de POM West-Vlaanderen en LIOF met verkennende gesprekken (aanmelden kan vanaf nu!) met verschillende bedrijven en organisaties in de logistieke keten die actief zijn op eerdergenoemde transportcorridor, om na te gaan of multimodaliteit via verladerssamenwerking voor deze bedrijven een optie is. Met uw deelname krijgt u toegang tot een cluster van bedrijven dat samen met de projectpartners innovatieve werkvormen voor multi- en synchromodaliteit gaat ontwikkelen.

Wil je met ons dat gesprek aangaan?
Neem dan zeker contact met ons op!
Jeroen Daese: 0476 83 78 94 of jeroen.daese@pomwvl.be
Jos Ernenst: 06 29 530 993 of syn-ergie@liof.nlAlle projecten

Project verantwoordelijke

POM West-Vlaanderen

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.254.240,00 levert Interreg een bijdrage van € 627.120,00 (50%)