SYN-ERGIE

Transport en logistiek vormen belangrijke motoren van de economie in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Wegtransport neemt hiervan het grootste deel in waardoor de impact van de sector op het milieu groot is aangezien deze nog steeds voor 97% afhankelijk is  van fossiele brandstoffen. ‘SYN-ERGIE’ wil een volgende stap zetten in de ontwikkeling richting duurzaam goederentransport tussen het oosten en het westen van de grensregio, namelijk de as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg (NL). 

‘Oost-West Poort’ uit Interreg IV zette de eerste stappen naar een beter goederentransport en toonde aan dat samenwerking tussen bedrijf en transporteur resulteert in efficiënter wegtransport met een hogere beladingsgraad, betere prijsvoorwaarden en een betere service. 

Met het project SYN-ERGIE slaan 8 projectpartners de handen in elkaar voor efficiënter en duurzamer goederentransport tussen de provincies West-Vlaanderen en Limburg (NL).

Multimodaal transportaanbod

Dagelijks worden grote hoeveelheden goederen en containers vanuit en via de regio’s West-Vlaanderen en Limburg naar het oosten, resp. westen van de Grensregio getransporteerd. Wegens het ontbreken van een concurrentiële dienstverlening via spoor en binnenvaart, gebeurt dit nu hoofdzakelijk via de weg. Door verladers, logistieke dienstverleners en multimodale operators te verenigen in communities en een aantal concrete business cases door te rekenen, wil SYN-ERGIE de markt het nodige duwtje in de rug geven om een multimodaal transportaanbod op de as West-Vlaanderen-Antwerpen-Limburg te realiseren.

In de praktijk

In het afgelopen jaar interviewde het project zo'n 40 geïnteresseerde actoren uit zowel West-Vlaanderen als Nederlands Limburg. Resultaat: 2 kansrijke businesscases waarmee verder aan de slag wordt gegaan. De eerste richt zich op een binnenvaarttraject. De tweede businesscase focust zich op het spoor. 

Ben je geïnteresseerd om hieraan mee te werken? Meld je gerust aan via pieter.decloedt@pomwvl.be!

Via verschillende interactieve workshops in beide regio’s konden verladers en logistieke dienstverleners nauwgezet kennismaken met de mogelijkheden van synchromodaliteit. Concreet gingen deelnemers als planner aan de slag met SynchroMania, een ‘serious game’ (ontwikkeld door TNO) die alle facetten van synchromodaal transport illustreert.

Synchromodale planning

Om dit transportaanbod zo maximaal en efficiënt mogelijk te benutten, zet het project eveneens in op de toepassing van synchromodale transportplanning. Synchromodaal transport gaat een stapje verder dan multimodaal transport in die zin dat goederen in principe op elk moment flexibel verscheept kunnen worden tussen de beschikbare transportmodi. Dit vereist de beschikbaarheid van grote hoeveelheden real-time data en de verwerking ervan tot duidelijke, beslissingsondersteunende informatie. Via de ontwikkeling en demonstratie van twee IT-tools – een clickable demo en een synchromodale cockpit – wil het project verladers en logistieke dienstverleners meer inzicht geven in de mogelijkheden, voordelen, voorwaarden en werking van synchromodale planning om op die manier de doorontwikkeling van synchromodaal transport in de grensregio aan te jagen.

Eerste resultaten: Na intensieve samenwerking tussen de verschillende partners bestaat er al een voorlopige versie van de clickable demo ‘Synchrotool’. Deze webapplicatie vormt de basis om in een volgende fase de synchromodale cockpit uit te bouwen.

update: maart 2020


Alle projecten

Project verantwoordelijke

POM West-Vlaanderen

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.254.240,00 levert Interreg een bijdrage van € 627.120,00 (50%)