SUNOVATE

De focus bij SUNOVATE ligt bij de ontwikkeling en integratie van infrarood-licht regulerende, gepigmenteerde polymeerfolies in zonnepanelen en ramen.

SUNOVATE bouwt daarvoor verder op de kennis binnen Interregproject EnergyEfficiency (2016-2019) op het gebied van warmteregulerende multifunctionele coatings in gebouwen. De folies zijn bij lage temperatuur IR-licht doorlatend, en bij temperaturen boven 25°C IR-licht werend. Bij de gebouw-geïntegreerde zonnepanelen wordt op die manier opwarming van de panelen tegengegaan en vermindert het energieverbruik in gebouwen door slimme regulatie van IR-licht door ramen. Zo draagt SUNOVATE sterk bij aan het streefdoel van een energie- en klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050.

Interregproject PV OpMaat (2016-2019) integreerde zonnecellen beter en esthetischer in gebouwen dankzij de ontwikkeling van diverse typen PV modules op maat en met verbeterde visuele aspecten. SUNOVATE bouwt eveneens voort op deze resultaten uit PV OpMaat. In het test-gebouw SolarBEAT op de TU/e Campus in Eindhoven zullen projectpartners Glass for Glass enkele ramen en Soltech een aantal zonnecellen met de plakfolie installeren. 


Alle projecten

Project verantwoordelijke

TNO

Project partners

  • Universiteit Hasselt
  • Glass for Glass
  • Katholieke Universiteit Leuven
  • Soltech NV
  • Yparex
  • Everlam
  • IMEC

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.399.999,29 levert Interreg een bijdrage van € 1.699.999,65 (50%)