STRO (Samen TeRug de bOer op)

Het project ‘Samen TeRug de bOer op (STRO)’ werkte de methode van ‘Groene Zorg’ verder uit en wilde het in de toekomst nog krachtiger maken. Groene zorg combineert de landbouwsector met de zorg voor mensen uit kwetsbare groepen. Concreet was het in dit project de bedoeling om de agrarische sector en de zorgsector nog beter op elkaar af te stemmen zodat ze beter elkaar kunnen verrijken, therapeutische doelstellingen realiseren en arbeidszorg uitbouwen.

Een zorgboerderij is een land- of tuinbouwbedrijf waar deze mensen uit kwetsbare groepen opgevangen worden en mogen meedoen in de dagdagelijkse werkzaamheden. In Nederland focust men nu vooral op ‘zorg’ en hierbij voorziet men voldoende aanbod voor grote groepen zorgvragers in de zorgboerderijen. In Vlaanderen ligt het accent in de zorgboerderij in hoofdzaak op de landbouwactiviteit. Verschillende concrete activiteiten binnen dit project moesten de groene zorg in de grensregio verder optimaliseren.

Eerst en vooral werd het groene zorgaanbod aan beide zijden van de grens grondig geanalyseerd en in kaart gebracht. Vervolgens werden er diverse matchingtools aangemaakt om de vraag en het aanbod binnen de groene zorg beter op elkaar te kunnen afstemmen. Een nieuw netwerk ondersteunt nu de zorgboeren bij de uitbouw van hun infrastructuur en agrarische activiteiten om zo groene zorg aan alle verschillende doelgroepen te kunnen aanbieden. Tenslotte maakte men een draaiboek en een kwaliteitsgids voor zorgboerderijen in Zeeland en in Vlaanderen. Hierdoor zou binnenkort meer en meer kwalitatieve en economisch duurzame, groene zorg in de grensregio gegarandeerd kunnen worden.


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Stad Brugge

Project partners

  • Provincie West-Vlaanderen
  • VZW UNIE-K (Ons Erf)
  • Steunpunt Groene Zorg vzw
  • Steunpunt Welzijn vzw afdeling Groene Zorg Oost-Vlaanderen
  • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
  • De Sprong
  • Rotonde

Totale subsidiale kosten

2.747.822,44 euro met een Interreg-bijdrage 1.026.613,75 euro