Soorten als drager van Biodiversiteit (SOLABIO)

In het project SOorten en LAndschappen als dragers voor BIOdiversiteit, kortweg SOLABIO, werkten 27 partners uit de hele grensregio samen  aan het behoud van diverse soorten dieren in onze natuurgebieden. Verspreid over maar liefst 238 locaties en197 (deel)gemeenten werden er 112 concrete terreinacties uitgevoerd. De SOLABIO-partners hebben met deze acties het behoud van de 140 soorten willen stimuleren.

“Een aantal acties heeft een positief effect gehad op de aanwezigheid van bedreigde soorten. Zo heeft Staatsbosbeheer na de uitvoering van werken voor het eerst in jaren de gladde slang, een zeldzame soort, teruggevonden in dit gebied,” aldus Marian Gerard, projectverantwoordelijke van SOLABIO. “Daarnaast kon men ook vaststellen dat diverse doelsoorten, zoals patrijs en gele kwikstaart, drie keer meer territoria hadden in de door hen ingezaaide akkerranden vergeleken met de akkerranden in de buurt.”

Het project werd opgebouwd rond vier hefboomprojecten:

 • Menselijke Infrastructuur en Industrie als springplank voor soorten
 • Agrarische landschappen, thuishaven van vele soorten
 • Soorten aan de rand van…
 • BEEKDALEN: bron van diversiteit

Nu het project is afgelopen, kan SOLABIO terugblikken op 112 concrete terreinacties die verspreid over 238 locaties in 197 gemeenten/deelgemeenten in de grensregio Vlaanderen-Nederland werden uitgevoerd. Elk van die acties paste binnen één van de 4 hefbomen. Naast het uitvoeren van gekende inrichtingsmaatregelen en beheermaatregelen werden nieuwe maatregelen gedemonstreerd en getest. Al die acties hebben bijgedragen tot het verbeteren van de algemene ecologische kwaliteit van de grensregio Vlaanderen-Nederland en het herstel van natuurlijke habitats en systemen.

Over heel wat thema’s is nuttige informatie verzameld voor mensen die in de praktijk aan de slag gaan om bij te dragen aan het behouden van de biodiversiteit. Deze informatie is, samen met enkele illustratieve cases, neergeschreven in één overkoepelende en zeven thematische publicaties.

In deze publicaties worden, op basis van de opgedane ervaringen, suggesties geformuleerd naar de partners, betrokken actoren en het Vlaamse en Nederlandse beleid.


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Regionaal Landschap Lage Kempen

Project partners

 • Provincie Antwerpen
 • vzw Kempens Landschap
 • Provincie West-Vlaanderen
 • Provincie Limburg (B)
 • Provinciaal Natuurcentrum
 • Regionaal Landschap Kempen en Maasland vzw
 • Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren vzw
 • Natuurpunt Beheer vzw
 • Agentschap voor Natuur en Bos
 • Limburgs Landschap vzw
 • Vlaamse Landmaatschappij
 • Provincie Limburg (NL)
 • Provincie Noord-Brabant
 • Vereniging Natuurmonumenten
 • Staatsbosbeheer
 • Stichting het Noordbrabants Landschap
 • Brabant Water N.V.
 • Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Regionaal Landschap Dijleland vzw
 • Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw
 • Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw
 • Natuurpunt Studie vzw
 • Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu vzw
 • INAGRO
 • PLBK Oost-Vlaanderen
 • Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Totale subsidiale kosten

8.690.708,90 euro met een Interreg-bijdrage van 4.345.354,45 euro