Solar Flare

De grootschalige ontwikkeling en toepassing van zonne-energie is een belangrijke pijler van het Europese klimaatbeleid. Solar Flare wil hieraan bijdragen door regionale initiatieven te ontplooien om zonne-energie efficiënter en tegen een lagere kostprijs te produceren.

In 2011 werd al het bredere samenwerkingsverband Solliance opgericht, dat investeert in onderzoeksapparatuur. Met Solar Flare sloegen een aantal belangrijke kennisinstellingen en bedrijven uit de grensregio de handen in elkaar en benutten hun complementaire kennis.

Vlaanderen heeft een bijzondere sterkte in het ontwikkelen en leveren van innovatieve materialen, terwijl Nederland sterk is in de ontwikkeling en levering van productieapparatuur. Het project focuste op dunne film zonnecellen omdat hierdoor de productiekosten kunnen verlaagd worden ten opzichte van het huidige gebruik van silicium. Het project Solar Flare bracht bedrijven uit de grensregio samen rond gezamenlijk geïdentificeerde business cases. Zo versterkten zij hun competitiviteit op de wereldmarkt.

De partners betrokken vanuit IMEC en TNO benoemen één van die businesscases, gericht op de ontwikkeling van betere zonnecellen: “De stroom die in dunne film zonnecellen wordt geproduceerd, wordt door twee stroomgeleidende contactlagen afgevoerd. De contactlaag aan de naar de zon gerichte voorkant van de zonnecel moet daarvoor niet alleen goed stroom geleiden, maar ook het zonlicht optimaal doorlaten. Het Solar Flare project heeft verschillende productiemethoden voor dit soort transparante geleidende lagen op demonstratiecellen verder ontwikkeld en onderling vergeleken. Commercieel kansrijke methoden, zoals een met TU Eindhoven ontwikkelde plasmatechnologie die reeds door het in Nederland gevestigde bedrijfsdeel van Roth&Rau voor andere zonneceltoepassing naar de markt werd gebracht, als ook een bij Universiteit Hasselt onderzochte printmethode, worden ook na het project voortgezet. Door dit soort lagen optimaal te combineren met eveneens in de regio ontwikkelde serieschakelingstechnologie, kunnen zonnepanelen met een grotere vrijheid van vormgeving en elektrische eigenschappen worden gemaakt voor effectievere en fraaiere integratie in de gebouwde omgeving.”

Alle projecten

Project verantwoordelijke

IMOMEC (IMEC vzw)

Project partners

  • TNO
  • Universiteit Hasselt
  • Technische Universiteit Eindhoven
  • ECN

Totale subsidiale kosten

1.571.754,00 euro met een Interreg-bijdrage van 610.000,00 euro