Smart Growers

Tegen 2050 zullen er naar verwachting 9 miljard mensen op aarde leven. Om deze mensen te kunnen voeden is er substantieel meer kwalitatief en gezond voedsel nodig, terwijl de beschikbare oppervlakte aan landbouwgronden niet zal stijgen. Er is bijgevolg een grote nood aan meer én duurzamere productiviteit in de land- en tuinbouw.

Om deze vraag te beantwoorden, zet het Interreg project ‘SMART GROWERS’ in op de implementatie van ‘smart farming’ in de land- en tuinbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Het project Smart Growers onderzoekt drie slimme technieken en brengt ze naar de praktijk. Deze technieken worden toegepast op een drietal voor de grensregio belangrijke teelten: asperge, blauwe bes en laanbomen.

Ten eerste worden onkruiden op een verantwoorde manier bestreden met groene, thermische en elektrische technieken. Enerzijds bestrijden we onkruiden in de blauwe bes met hete lucht en elektrificatie.  Anderzijds beoordelen we de werking van onkruidbestrijdingsmiddelen van biologische oorsprong (vb. pelargonzuur) en passen we deze toe enkel daar waar het nodig is door spuittechniek en cameratechniek met elkaar te combineren in zowel laanbomen als blauwe bes. Ten tweede wordt irrigatie aangestuurd op een slimme manier, namelijk gebaseerd op real-time sensordata en beslissingsondersteunende modellen.Hiervoor ontwikkelden we een draadloos sensornetwerk en een model dat de evolutie van het bodemvochtgehalte voorspelt als basis van het slimme irrigatieschema.

De laatste stap bestaat uit de communicatie tussen de verschillende componenten en databronnen, zodat de irrigatie automatisch en/of vanop afstand aangestuurd kan worden. Ten derde worden camera’s op drones en tractoren ingezet om de gewassen te monitoren. We ontwikkelen protocols voor het maken en verwerken van de beelden, zowel in twee als in drie dimensies en onderzoeken de meerwaarde van deze technieken voor de teelten asperge, blauwe bes en laanbomen. De focus ligt daarbij op het opsporen van droogtestress, kwaliteitsbepaling in de sierteelt en opbrengstvoorspelling bij blauwe bes. Voor deze laatste toepassing ontwikkelden we een prototype camera-opstelling die de blauwe bessenstruiken vanop de tractor filmt om d.m.v. een artificial intelligence algoritme de bloemen te herkennen en te tellen.

Op verschillende locaties verspreid in de grensregio worden bij pilootbedrijven praktijktesten uitgevoerd. De verzamelde kennis wordt breed verspreid naar zowel de agrarische als de hightech sector, via het online Smart Farming platform smartgrowers.eu. Geïnteresseerde bedrijven krijgen via seminaries en demonstraties begeleiding bij de implementatie van deze nieuwe ‘smart farming’ technieken.


laatste update: 6 mei 2022


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Proefcentrum Fruitteelt vzw (pcfruit)

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.892.799,39 levert Interreg een bijdrage van € 946.399,70 (50%)