Smart Farming & Food Processing

De landbouw en de voedselverwerkende industrie staan voor een grote transitie. Het hele voedselsysteem moet beter in balans komen met natuur, milieu en gezondheid. Uitdagingen die de sector het hoofd moet bieden zijn o.a. het terugdringen van het gebruik van kunstmest en gewasberschermingsmiddelen en een groeiend tekort aan werknemers door zwaar en eentonig werk. Aan de voedselproductiezijde zijn aanpassingen nodig zoals het inzetten van mechanische en thermische onkruidbestrijding, het inzetten van flexibelere en slimmere teeltsystemen en het inzetten van precisiebemesting. Aan de voedselverwerkende zijde is het dan weer belangrijk om te kunnen omgaan met meer diverse en kleinere hoeveelheden gewassen die meer lokaal worden afgezet. 

Nieuwe technologieën zoals robots, drones, sensoren, AI en big data zijn noodzakelijk om deze transitie te kunnen maken en Smart Farming en foodprocessing wilt ervoor zorgen dat zij inzetbaar zijn in de landbouw- en voedselverwerkende industrie. Het project richt zich voornamelijk op MKB/KMO bedrijven en wilt landbouwers, technologie-ontwikkelaars en kennisinstellingen samenbrengen rond concrete vraagstukken. In een achttal innovatietrajecten zullen nieuwe oplossingen ontwikkeld worden en bestaande systemen aangepast. 

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Stichting Breda Robotics

Project partners

 • BEMAS - Belgian Maintenance Association
 • Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek
 • Flanders' FOOD
 • Flanders Make
 • Impuls Zeeland
 • Inagro
 • Innovatiesteunpunt Boerenbond
 • Stichting Avans
 • Stichting Fontys
 • vereniging High Tech NL
 • VIVES Zuid
 • Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie ZLTO

Totale subsidiale kosten

Toegekende subsidie Interreg: € 2.493.973,32 (50%)