Smart Energy Link (SEL)

Het klassieke energiemodel staat op de helling door de toenemende decentrale energieproductie, black-out risico’s en klimaateisen. 

Vlaanderen en Nederland ondernemen de nodige pogingen om het energieprobleem te verhelpen: zo gaan het Energieakkoord (NL) en Energiepact (VL) voluit voor een nieuw energiemodel waarin hernieuwbare energieproductie en energiebesparing centraal staan. ‘Smart Energy Link’ of kortweg ‘SEL’ wil energiestromen sturen dankzij de ontwikkeling van een Lokaal Smart Grid op acht bedrijventerreinen. Voor deze locaties wordt tegen 2021 gestreefd naar een reductie van 10% in energieverbruik, 28% hernieuwbare energie en 5% efficiëntiewinst voor de resterende energiebehoefte.

Een eerste project werd in 2019 gerealiseerd op het bedrijventerrein Cuijk, waarbij een bio energie centrale warmte levert aan verschillende bedrijven in de naaste omgeving. Op de andere bedrijventerreinen in Vlaanderen en Nederland pioniert SEL met nieuwe Europese regelgeving "the clean energy package".

Tijdens de projectduur kunnen bedrijven beroep doen op Interreg-ondersteuning via ‘SEL’ om energie-uitwisseling met andere bedrijven tot stand te brengen. Om maximaal te kunnen leren van elkaar wordt gebruik gemaakt van een grensoverschrijdend E-team (energieteam). Door middel van workshops vinden alle partners, alsook de betrokken bedrijven, gemeenten en netbeheerders, de nodige afstemming. SEL wil hieruit algemene methodiek ontwikkelen, met de acht bedrijventerreinen als vaandeldragers en pioniers, voor de energiegemeenschap van de toekomst."

update: juni 2020

Alle projecten

Project verantwoordelijke

POM Oost-Vlaanderen

Project partners

 • Gemeente Breda
 • Gemeente Middelburg
 • BOM Business Development & Foreign Investments
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • POM Vlaams-Brabant
 • POM Limburg
 • POM West-Vlaanderen
 • POM Antwerpen
 • Bio Energie Centrale Cuijk (ProjectPartner Light)
 • VITO NV (PPL)
 • Biostoom Oostende nv (PPL)
 • BECC FLEX BV (PPL)
 • VITO NV 2 (PPL)
 • YUSO (PPL)
 • Cras (PPL)
 • Energytix Solutions (PPL)

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 7.598.623,00 levert Interreg een bijdrage van € 3.010.561,50 (39,62%).