Smart Energy Link (SEL)

Het klassieke energiemodel staat op de helling door de toenemende decentrale energieproductie, black-out risico’s en klimaateisen. 

Vlaanderen en Nederland ondernemen de nodige pogingen om het energieprobleem te verhelpen: zo gaan het Energieakkoord (NL) en Energiepact (VL) voluit voor een nieuw energiemodel waarin hernieuwbare energieproductie en energiebesparing centraal staan. ‘Smart Energy Link’ of kortweg ‘SEL’ zal energiestromen kunnen sturen dankzij de ontwikkeling van een Lokaal Smart Grid op tien verschillende locaties. Negen bedrijventerreinen met o.a. ISVAG (Terbekehof) staan centraal. Voor deze locaties wordt tegen 2020 gestreefd naar een reductie van 10% in energieverbruik, 28% hernieuwbare energie en 5% efficiëntiewinst voor de resterende energiebehoefte. 

Tijdens de projectduur kunnen bedrijven beroep doen op Interreg-ondersteuning via ‘SEL’ om energie-uitwisseling met andere bedrijven tot stand te brengen. Om maximaal te kunnen leren van elkaar wordt een uniforme methodiek ontwikkeld en gebruik gemaakt van een grensoverschrijdend E-team (energieteam). Door middel van twaalf workshops vinden alle partners, alsook de betrokken bedrijven, gemeenten en netbeheerders, de nodige afstemming.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

POM Oost-Vlaanderen

Project partners

  • Gemeente Breda
  • Gemeente Middelburg
  • BOM Business Development & Foreign Investments
  • Provincie Oost-Vlaanderen
  • POM Vlaams-Brabant
  • POM Limburg
  • POM West-Vlaanderen
  • POM Antwerpen
  • Bio Energie Centrale Cuijk (ProjectPartner Light)

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 8.461.323,00 levert Interreg een bijdrage van € 3.441.911,50 (40.68%)