Smaakklassen

Het project had als doel de kennis over gezonde, smaakvolle en streekgebonden voeding te vergroten en te verbreden bij kinderen, hun ouders, scholen en binnen de voedingssector in Oost- en West-Vlaanderen en in Zeeland. Naar analogie van de succesvolle bos-, stad-, zee- of plattelandsklassen werd dus nu ook het concept ‘Smaakklassen’ ontwikkeld.

In Oost- en West Vlaanderen en Zeeland hebben leerlingen tussen 10 en 14 jaar de streek leren kennen door grensoverschrijdende smaakklassen te volgen. Drie dagen lang hebben ze zelf gekookt en verschillende producten geproefd. Bij sommige lekkernijen – zoals mosselen – was dat een hele ervaring. Bovendien bezochten de leerlingen diverse plekken waar voedsel wordt bereid of verhandeld, zoals een groente- en fruitveiling.

Door het project werd ook actie ondernomen om streek- en hoeveproducten meer ingang te doen vinden in de grootkeukens van scholen, woon- en zorgcentra. Het gebruik van streekproducten in grootkeukens werd actief gepromoot. Door het samenbrengen van grootkeukenkoks en producenten werd ingespeeld op de voedingsproblematiek van verschillende doelgroepen die gekenmerkt wordt door smaakvervlakking, een eenzijdig en onevenwichtig eetpatroon en/of ondervoeding.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV)

Project partners

  • Universiteit Gent, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Vakgroep Landbouweconomie en Vakgroep voedselveiligheid en voedselkwaliteit, Laboratorium voor levensmiddelentechnologie- en proceskunde
  • IVN Consulentschap Zeeland
  • Katholieke Hogeschool West-Vlaanderen, departement biotechnologie en departement lerarenopleiding
  • REO Veiling

Totale subsidiale kosten

746.000,00 euro met een Interreg-bijdrage van 285.235,00 euro