SkillsInzichtEuregio

Verduurzaming, digitalisering, technologisering, robotisering en internationalisering zijn ontwikkelingen die de wereld in een snel tempo veranderen. En zo evolueren beroepen eveneens in een stroomversnelling. De coronacrisis bevestigt eens te meer dat de arbeidsmarkt snel kan omslaan. Naast een intensivering van de inzet van technologie zal de druk op het middensegment van de arbeidsmarkt toenemen. Nog sneller dan verwacht zal de vraag naar hoger en lager opgeleiden toenemen, terwijl de vraag naar middelbaar opgeleiden afneemt. Het is dan ook van belang dat studenten, werkenden, werkgevers, onderwijsinstellingen en overheden hierop tijdig kunnen anticiperen.  

Met een datagedreven, skills-gerichte aanpak bundelen Euregionale partijen Etil, Nalantis, LEO, Meet the Talents, VKW Limburg en Fontys in dit project de krachten om de (opleidings)infrastructuur in Nederlands en Belgisch Limburg beter te laten functioneren. Deze aanpak laat zich niet hinderen door grenzen, diploma(h)erkenning, structuren of andere (inter)nationale belemmeringen. Vaak kan wat een mismatch lijkt juist een perfecte match zijn wanneer je beter kijkt naar vaardigheden, al dan niet aangevuld met gerichte scholing.

SkillsInzichtEuregio biedt tools om regio’s en organisaties hierbij te helpen. Zo zal het project o.a. een IT-tool ontwikkelen die competenties en vaardigheden toont om iemand te begeleiden in een leven lang leren en ontwikkelen. Daarnaast wil het jongeren gemakkelijker de weg laten vinden naar vervolgopleidingen of de arbeidsmarkt. Door op een innovatieve manier naar de arbeidsmarkt te kijken, geeft het project een uniek inzicht in de mismatch tussen vraag en aanbod. Op basis van deze inzichten kunnen gerichte investeringen worden gedaan om vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten en daarmee toekomstige arbeidsmarkttekorten en -overschotten op te vangen. Het project sluit daarvoor verder aan op bestaande initiatieven, zoals Interregproject Werkinzicht.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Etil

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 563.750 levert Interreg een bijdrage van € 281.875 (50%)