See2Do!

Hoe pak je een renovatie aan en hoe zorg je daarbij voor een lager energieverbruik? Het is niet eenvoudig om je weg te vinden in de vele energiebesparende maatregelen en daarvoor ontworpen subsidieregelingen. See2Do! helpt daarbij. De filosofie van See2Do! is eenvoudig: ‘doen’ door te laten ‘zien’. Door demonstratie van innovatieve energiebesparende maatregelen en hun positieve effecten worden huiseigenaars en eigenaars van publieke gebouwen geïnspireerd tot actie.

See2do! trachtte enerzijds interesse op te wekken bij particulieren en gemeenten door energieverlies zichtbaar te maken via thermografische opnames, straat- en woningscans en luchtfoto’s. Anderzijds ligt een belangrijk aspect in het duidelijk maken van de mogelijkheden tot een energetisch efficiënte renovatie door het aantonen van best practices

See2Do! staat voor ‘doen’ door te laten ‘zien’

ZIEN gaat enerzijds over het tonen van de energieverliezen via thermografie en anderzijds over goede voorbeelden via demonstratieprojecten. Er werden van vijf steden/gemeenten thermografische luchtfoto’s gemaakt: Brugge, Haacht, Keerbergen, Lo-Reninge, en Mechelen. Er werden door Breda, Brugge, IGEMO, Interleuven, Provincie Oost-Vlaanderen, Weert en WVI samen 1318 individuele woningscans uitgevoerd en 135 straatscans uitgevoerd. Partners en stakeholders werden opgeleid om de verschillende thermische foto’s te kunnen interpreteren en de inwoners advies te kunnen geven. Het digitaal loket van de verschillende luchtfoto’s werd frequent bezocht. Het aantal bezoekers van het fysiek energieloket is niet zo hoog als verwacht o.a. door de toenemende digitalisering en omdat de inwoners liever direct overstappen naar een advies aan huis.

Er werden acht demonstratieprojecten uitgevoerd waarbij de gebruikte innovatieve technieken getoond werden aan andere lokale besturen, burgers, bedrijven, kennisinstellingen. De stad Brugge, de gemeente Helmond en IGEMO maakten een film over hun demonstratieproject. En er werden regelmatig bezoeken/excursies georganiseerd naar de demonstratieprojecten.

DOEN gaat over het activeren van burgers en ondernemers. Voor het activeren van de burgers werd de Mijn Warm Huis-tool ontwikkeld. Via deze link vind je de geactiveerde tool van de stad Mechelen. Daarnaast gingen de Vlaamse partners na of ze een ketenorganisatie naar Nederlands model in Vlaanderen kunnen opzetten en dit om de aannemers te activeren. VIVES maakte een theoretisch model. WVI besloot op basis hiervan samen te werken met een bestaande ketenorganisatie, in de regio rond Mechelen werd het aannemerscollectief opgericht. Ook voor het DOEN werden adviesverleners opgeleid nl. om energieadviezen aan huis te kunnen uitvoeren. In totaal werden er 3364 persoonlijke adviezen geformuleerd.

Er werden ook specifieke momenten voorzien om rond verschillende thema’s te kunnen uitwisselen met stakeholders. Die momenten kregen de naam gebruikersgroepen. De eerste ging door in Maastricht en ging over thermografie. De tweede ging door in Brugge en ging over de demonstratiegebouwen in Brugge maar ook over de ketenorganisatie en de energieadviezen aan huis. De derde gebruikersgroep ging door in Leuven tijdens het slotevent en stelde de demonstratiegebouwen in de kijker. In Maastricht en Leuven nam de gebruikersgroep de vorm van een standenmarkt terwijl er in Brugge workshops georganiseerd werden. Het partnerschap ontwikkelde een burgeractivatiegids met een inspiratieladder waarin goede voorbeelden voor de verschillende stappen in burgeractivatie (van bewustwording tot actief anderen gaan overtuigen om aan energetische renovatie te doen) worden getoond.

Finale update: oktober 2020Pinterest: https://nl.pinterest.com/see2d... 

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Interleuven

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 5.790.473,89 levert Interreg een bijdrage van € 2.344.236,27 (40,48%)

Nieuws & events

Alle berichten