Schone waterlopen door O3G

Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) zuiveren afvalwater van huishoudens en industrie en lozen dit als effluent in oppervlaktewater. Hoewel de effluentkwaliteit is verbeterd, zijn organische microverontreinigingen (OMV's) zoals medicijnresten, pesticiden en PFAS-verbindingen een groot probleem. De meeste installaties zijn echter niet in staat verontreinigingen voldoende af te breken of te verwijderen in het oppervlaktewater. 

Het belang van innovatieve en kostenefficiënte nabehandelingstechnieken voor het verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewater 

Na onderzoek blijkt dat de ontsmettingstechniek ozonisatie als een van de meest succesvolle technologieën naar voren komt om de verontreiniging weg te werken, maar het brengt  ongewenste nevenproducten met zich mee zoals bromaat. Bij Granulair Actief Kool (GAK)-filtratie worden deze nevenproducten niet gevormd, echter is bij gebruik van GAK frequent regeneratie van het actief kool noodzakelijk wat lijdt tot hoge kosten en een grote CO²-voetafdruk. Schone waterlopen wil aantonen dat ozonisatie (O3) in combinatie met Granulair Actief Kool (GAK) kan ingezet worden als een innovatieve en kostenefficiënte nabehandelingstechniek ter verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)

Project partners

  • AM-Team
  • Aquafin
  • HZ University of Applied Sciences
  • PureBlue Water
  • Universiteit Antwerpen
  • Universiteit Gent
  • Waterschap de Dommel

Totale subsidiale kosten

Toegekende subsidie Interreg: € 1.799.870,54 (42,48 %)