RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties

De omschakeling naar een energiezuinig gebouw gaat vaak te traag omwille van praktische en financiële obstakels, zeker bij particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen. Mobilisatie van burgers en het creëren van voldoende betrokkenheid blijken belangrijke knelpunten. 

Een extra uitdaging is het bereiken van minder kapitaalkrachtige burgers en het opnemen van minder rendabele renovatieprojecten. Ontzorging op maat speelt daarom een sleutelrol. Energie(burger)coöperaties dragen de mogelijkheid in zich om hier sprongen vooruit te maken. In zowel België als Nederland bestaan reeds veel coöperaties. Tot nu toe slaagden enkele zoals Ecopower, Beauvent of Zeeuwind er in om door te groeien tot een professioneel bedrijf.  

In RHEDCOOP wordt, via de complementaire expertise van de betrokken partners, gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief Energy Services Company (ESCo)-model. Dit model heeft een maatschappelijk doel waarbij coöperaties mee aan het roer staan. Het creëert voor hen de nodige rendabiliteit zodat professionalisering mogelijk wordt. Het hele partnership vereist een intensieve samenwerking tussen energie(burger)coöperaties, eigenaren, middenveldorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overheden waarbij een volledige menukaart van maatregelen tot stand komt voor en achter de meter, op woning- en buurtniveau.

RHEDCOOP zet elf demonstratieprojecten op om coöperaties op die manier voldoende ervaring en kennis te laten opdoen. Zo zal Tilburg- wijk Udenhout werken aan een privaat-publiek ESCO model dat terugbetaling van maatregelen bij lage inkomens waarborgt. Voor RESCoop Gent, Antwerpen en Leuven wordt een model voor de verduurzaming en installatie van hernieuwbare energie voor gezinswoningen en sociale woningbouw voorzien. De organisatie en financiering van het verduurzamen van overheidspatrimonium of gebouwen met een openbare functie wordt gedemonstreerd in West-Vlaanderen, Belgisch Limburg en Vlaams-Brabant.

update: december 2018Alle projecten

Project verantwoordelijke

Provincie Vlaams-Brabant, Afdeling Dienst leefmilieu

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 3.224.827,77 levert Interreg een bijdrage van € 1.612.413,89 (50%)