RHEDCOOP: Renovatie en Hernieuwbare Energie Diensten via COÖPeraties

De omschakeling naar een energiezuinig gebouw gaat vaak te traag omwille van praktische en financiële obstakels. De obstakels doen zich voor bij zowel particuliere woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen. Voor wat betreft particulieren blijkt een extra uitdaging het bereiken van minder kapitaalkrachtige burgers en het opnemen van minder rendabele renovatieprojecten. Ontzorging op maat kan hierin ommekeer brengen.

Energie(burger)coöperaties dragen de mogelijkheid in zich om hier sprongen vooruit te maken. In zowel België als Nederland bestaan reeds veel coöperaties. Het probleem is echter dat deze burgercoöperaties vaak niet rendabel zijn en/of niet de mogelijkheid hebben zich te professionaliseren, waardoor efficiëntiewinsten worden misgelopen. Het is een opgave voor de coöperaties om voldoende snel te kunnen doorgroeien van bedrijf dat voornamelijk werkt met vrijwilligers tot een bedrijf met professionele werkkrachten. Tot nu toe slaagden enkele zoals Ecopower, Beauvent of Zeeuwind er in om door te groeien tot een professioneel bedrijf.  

In RHEDCOOP werd, via de complementaire expertise van de betrokken partners, gewerkt aan de ontwikkeling van een innovatief Energy Services Company (ESCo)-model. Zo’n model kan dienen als draaiboek voor energie(burger)coöperaties om voor hen de nodige rendabiliteit – en zo verdere professionalisering – te genereren. Om dit model te ontwikkelen werd een intensieve samenwerking opgezet tussen reeds bestaande energie(burger)coöperaties, particuliere huiseigenaren, middenveldorganisaties, kennisinstellingen, bedrijven en overheden. RHEDCOOP heeft negen demonstratieprojecten gerealiseerd om coöperaties voldoende ervaring en kennis te laten opdoen rond een coöperatief energiedienstenaanbod. In Borsele werd een routekaart voor verduurzaming ontworpen en een lokale ESCo opgericht die op participatieve wijze de warmtevraag zou terugdringen. Tilburg- ECUdenhout werkte aan een privaat-publiek ESCO model dat terugbetaling van maatregelen bij lage inkomens waarborgt. Voor pilots in Gent, Antwerpen en Leuven werd een model voor de verduurzaming en installatie van hernieuwbare energie voor gezinswoningen en sociale woningbouw voorzien. De organisatie en financiering van het verduurzamen van overheidspatrimonium of gebouwen met een openbare functie met behulp van rechtstreekse burgerparticipatie werd gedemonstreerd in West-Vlaanderen, Eeklo, Belgisch Limburg en Vlaams-Brabant.

RHEDCOOP bundelde alle leerinzichten en opgedane kennis in een gratis online opleiding: de Coop-kit, meer renoveren met minder energie dankzij je energiecoöperatie. De Coop-kit is een tool-kit voor coöperaties en lokale besturen die aan de slag willen met het coöperatief ESCo model om woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen te verduurzamen. Je leert er: 

  • hoe je als coöperatie een ESCo-project opzet
  • hoe je als lokaal bestuur een (O)EPC bestek met burgerparticipatie in de markt zet
  • hoe je kan communiceren met de buurt

RHEDCOOP bundelde alle leerinzichten en opgedane kennis in een handige gratis online opleiding: de Coop-kit, meer renoveren met minder energie dankzij je energiecoöperatie. De Coop-kit is een tool-kit voor coöperaties en lokale besturen die aan de slag willen met het coöperatief ESCo model om woningen, publieke gebouwen en gemeenschapsvoorzieningen te verduurzamen. Je leert er: 

  • hoe je als coöperatie een ESCo-project opzet
  • hoe je als lokaal bestuur een (O)EPC bestek met burgerparticipatie in de markt zet
  • hoe je kan communiceren met de buurt
  • en nog veel meer.

Ontdek de Coop-kit
De Coop-kit wordt gehost op het Learnworlds platform. Maak een gratis account aan en start de opleiding!

Via trainingen, kennisworkshops en een eindsymposium werden de belanghebbende actoren uit de sector regelmatig bijeengebracht. Deze initiatieven kunnen enigszins als beginpunt van het Lerend Netwerk rond coöperatieve ESCo worden opgevat.

Finale update: augustus 2022


Alle projecten