Remote Applied Process (RAP)

De grensregio bevat één van de grootste clusters aan procesindustrie ter wereld. Grote bedrijven en hun lokale toeleveranciers en afnemers zoeken er voornamelijk technische profielen. Maar de arbeidsmarkt binnen deze sector kampt met enkele pijnpunten.

Ondanks inspanningen van technische opleidingscentra als STC (NL) en ACTA (VL) blijft er een onevenwicht op de arbeidsmarkt. Er stromen te weinig technische profielen uit vanwege ‘groenpluk’: het vroegtijdig selecteren van studerende jongeren binnen technische opleidingen. Bovendien is de sector technologie gedreven en snel evoluerend: opleidingen en installaties up-to-date houden om een reële gesimuleerde leeromgeving aan te kunnen bieden, heeft een prijs. Een derde pijnpunt is dat deze snelle vooruitgang ook bij de bedrijven een grote uitdaging blijft. Buiten interne opleidingen of (dure) merk-specifieke opleidingen bestaat er weinig.

RAP wil de aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod optimaliseren en het imago van technologische jobs in de industrie verbeteren. Het project wil jongeren uit het secundair en hoger onderwijs aanspreken, evenals ‘lifelong learners’. Het project biedt lespakketten aan die laagdrempelig zijn en een realistisch beeld geven van de industrie waarbij gebruik gemaakt wordt van de nieuwste evoluties in de industrie zoals VR (virtual reality), AR (augmented reality) en simulatie (digital twins). De twee betrokken projectpartners Emerson-Rijswijk en AP-Hogeschool verenigen hiervoor de krachten en zetten nadrukkelijk in op remote teaching. 

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 159.998,40 levert Interreg een bijdrage van € 79.999,20 (50%)