RECUPA

Mmmm…aardbeien, lekker! Wist je dat de regio Hoogstraten-Breda dé topregio is voor de productie van aardbeien in Noordwest-Europa? 

Een 300-tal bedrijven in de Vlaams-Nederlandse grensregio zorgen ervoor dat u en ik het hele jaar door kunnen genieten van deze frisse rode lekkernij. Maar aan die productie hangt ook een prijskaartje. Er is namelijk ontzettend veel water voor nodig. Water dat momenteel op veel plaatsen nog niet of onvoldoende hergebruikt wordt. Bovendien komen voedingsstoffen en middelen voor bemesting en gewasbescherming nog onnodig vaak in afwateringssloten, vaarten en rivieren terecht.

“Dat kan beter”, dachten de onderzoekers van het project RECUPA. Zij gaan op de trayvelden een gesloten watercircuit met ontsmettingstechnieken ontwikkelen, waarmee grondwaterverbruik wordt geminimaliseerd en voedingsstoffen optimaal kunnen worden hergebruikt. Bovendien kunnen lozingen van gewasbeschermingsmiddelen naar verwachting met meer dan 90% worden teruggeschroefd.

Proefcentrum Hoogstraten en Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver zullen deze technieken en watersystemen uittesten en demonstreren in samenwerking met Nederlandse partners ZLTO en Waterschap Brabantse Delta en met 4 KMO/MKB-bedrijven uit Vlaanderen en Nederland. Dankzij RECUPA vinden we over 3 jaar een aardbei op ons bord die bijzonder duurzaam is gekweekt. Dat smaakt nóg beter!

Na twee meetseizoenen is de stand van zaken als volgt: 

  • Op PCH en PSKW zijn proefnemingen voor zuiverings- en ontsmettingstechnieken als Ultrafiltratie, Doekfilters en Ozondosering uitgevoerd. Verder zijn er proeven opgezet  en uitgevoerd met 6 verschillende CRF voedingstoffen (controlled release fertilizers). 
  • Twee pilot bedrijven werken reeds met volwaardige ontsmetting van hun drainwater. Voor deze twee telers werd de werking van UV en trage zandfilter bekeken. De andere twee telers worden in het trayseizoen van 2021 verder opgevolgd. 
  • Alle meetresultaten komen begin 2021 beschikbaar. De eerste indrukken bij de meetresultaten  zijn dat de verschillende methodes technisch effectief werken. 
  • Voor de bedrijfseconomische doorrekening zijn de eerste voorbereidingen gestart. Deze zullen in het komende jaar worden uitgevoerd en begin 2022 worden opgeleverd.

Update: januari 2021
Alle projecten

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.198.225,84 levert Interreg een bijdrage van € 599.112,93 (50%)

Nieuws & events

Alle berichten