RECUPA

Mmmm…aardbeien, lekker! Wist je dat de regio Hoogstraten-Breda dé topregio is voor de productie van aardbeien in Noordwest-Europa? 

Een 300-tal bedrijven in de Vlaams-Nederlandse grensregio zorgen ervoor dat u en ik het hele jaar door kunnen genieten van deze frisse rode lekkernij. Maar aan die productie hangt ook een prijskaartje. Er is namelijk ontzettend veel water voor nodig. Water dat momenteel op veel plaatsen nog niet of onvoldoende hergebruikt wordt. Bovendien komen voedingsstoffen en middelen voor bemesting en gewasbescherming nog onnodig vaak in afwateringssloten, vaarten en rivieren terecht.

“Dat kan beter”, dachten de onderzoekers van het project RECUPA. Zij gaan een gesloten watercircuit met ontsmettingstechnieken ontwikkelen, waarmee grondwaterverbruik wordt geminimaliseerd en voedingsstoffen optimaal kunnen worden hergebruikt. Bovendien kunnen lozingen van gewasbeschermingsmiddelen naar verwachting met meer dan 90% worden teruggeschroefd. Proefcentrum Hoogstraten en Proefstation voor de Groenteteelt Sint-Katelijne-Waver zullen deze technieken en watersystemen uittesten en demonstreren in samenwerking met Nederlandse partners ZLTO en Waterschap Brabantse Delta en met 4 KMO/MKB-bedrijven uit Vlaanderen en Nederland. Dankzij RECUPA vinden we over 3 jaar een aardbei op ons bord die bijzonder duurzaam is gekweekt. Dat smaakt nóg beter!

Alle projecten

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.198.225,84 levert Interreg een bijdrage van € 599.112,93 (50%)