RESANAT

In RESANAT werken zeven kleine en grote bedrijven uit Nederland en Vlaanderen samen met kennisinstelling Deltares en de Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij (OVAM), om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren.

Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn kostbaar, energie-intensief, langdurig en vergen dikwijls veel grondwater. RESANAT zet in op innovatie van nature-based saneringstechnieken, waarbij planten, micro-organismen en natuurlijke materialen en -processen worden ingezet om restverontreiniging te beheersen. 

Op de drie testlocaties zijn onderzoeken naar het type vervuiling en de verspreiding van deze vervuiling reeds uitgevoerd. Op locatie Carcoke in Zeebrugge (BE) is inmiddels nieuwe beplanting geplaatst en geïnoculeerd in het kader van fytoremediatie. Op locatie Envisan in Gent (BE) werden phytopiles aangelegd, ingezaaid en geïnoculeerd in het kader van fytoremediatie. Op locatie De Lieve in Gent (BE) zijn zelfontworpen reactieve matten geplaatst die vervuiling uit de waterloop houden. Op locatie ’s Gravenmoer in Noord-Brabant (NL) is een duurzame biologische waterzuivering geplaatst als vervanging van de bestaande traditionele zuivering. De 2 anaerobe pilots lopen op dit moment. 

De komende periode staat in het teken van het monitoren van de effecten. Duizenden locaties in Vlaanderen en Nederland die nog met (rest)verontreiniging kampen, zouden dankzij deze vernieuwende technieken op termijn opnieuw duurzaam inzetbaar kunnen worden.


update: januari 2022

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij OVAM

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 2.245.518,15 levert Interreg een bijdrage van € 1.092.129,47 (48,64%)