R&D Field Lab ETpathfinder

ETpathfinder gaat om de bouw van een state-of-the-art en flexibele laser interferometrie R&D faciliteit. Hiermee kan verregaand onderzoek worden gedaan naar zwaartekrachtgolven. 

Om dat onderzoek te kunnen verrichten zijn nieuwe technologieën nodig, zoals het gebruik van sterk gekoelde silicium spiegels met nieuwe coatings, ter vervanging van het gebruikelijke kwartsglas. De vereisten op het gebied van luchtledigheid van het systeem waarin laserlicht zich voortbeweegt en de onderdrukking van trillingen, tasten de grenzen af van wat momenteel technologisch haalbaar is. Bovendien dient alles te worden ondergebracht in een uiterst stofvrije omgeving of ‘cleanroom’.

Voor deze technologische innovatie zullen de universiteiten van Maastricht, Eindhoven, Gent, Leuven, Brussel, en Antwerpen gaan samenwerken met bedrijven. Duitse universiteiten zijn ook bij het onderzoek betrokken. Door haar unieke karakter zal ETpathfinder ook een aantrekkingspool worden voor internationaal onderzoek omtrent hoge-precisie meettechnieken, seismische isolatie, meet-en-regel software, cryogene techniek en (quantum) optica.

In de ETpathfinder faciliteit kunnen noodzakelijke testen worden gedaan die daarna op grote schaal kunnen worden uitgevoerd in de uiteindelijk geplande Europese Einstein-telescoop. Die telescoop zal naar verwachting het komende decennium gebouwd worden. Geologisch gezien en vanwege de aanwezigheid van een aantal top-onderzoeksinstituten en hightech industrieën is de regio Nederland-Vlaanderen een kansrijke locatie voor de telescoop.

update: juli 2020

Alle projecten

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 14.500.000,00 levert Interreg een bijdrage van € 3.999.885,00 (27,59%)