PV OpMaat

Vlamingen en Nederlanders hebben de afgelopen jaren massaal zonnecellen (PV) geïnstalleerd vanwege het subsidiebeleid daarrond. De traditionele zonnepanelen zijn op sommige plaatsen niet meer weg te denken uit het straatbeeld, al worden ze niet door iedereen even aantrekkelijk gevonden.

‘PV Opmaat’ speelt daarop in en streeft ernaar om zonnepanelen efficiënter en meer op maat te integreren in woningen en gebouwen. Zonnecelmaterialen die bestaan uit dunne film bieden bijzondere kansen omdat deze rechtstreeks op glas, staal of foliemateriaal aangebracht kunnen worden. Zowel de aanpasbaarheid van afmeting, vorm, kleur en elektrische eigenschappen bieden hierbij mogelijkheden om PV kostenefficiënt èn esthetisch in bouwproducten te integreren.

Vanuit bouwondernemingen, woningbouwverenigingen, woningcorporaties en lokale energienetwerken is er veel vraag naar beter integreerbare PV. Daarom onderzoekt en demonstreert ‘PV OpMaat’ perspectiefvolle toepassingen van dunne film PV in bouwelementen. Hierdoor ontstaan kansen voor geïnteresseerde producten en installateurs.

Inmiddels is 'PV OpMaat' afgerond. Er zijn vier demonstratiesites opgeleverd. Een bij de KU Leuven waar de invloed van temperatuur op semitransparante beglazing (dubbel glas en driedubbel glas) is bekeken als functie van verschillende ventilatie opties. Twee andere demosites op het dak van de TU Eindhoven (SolarBEAT). Hier is gekeken naar effecten van het kleuren en patroneren van PV voor zowel kristallijn-silicium als dunne film PV, zowel vanuit panelen met glas als panelen op kunststofbasis. Op de Wijk van Morgen in Heerlen, waar is gekeken naar flexibele dunnefilm zonnecel materiaal op Eternit golfplaten. Het eindsymposium van 'PV OpMaat' is gehouden op 19 juni 2019 op de TU Eindhoven. De eindrapportage is op deze pagina (rechts) te downloaden. 

Highlights

Specifieke doelstelling van het project was om in het programmagebied op termijn een zichzelf verbeterende keten te realiseren voor het ontwikkelen, vervaardigen en toepassen van bouwelementen op basis van geïntegreerde maatgesneden dunne film PV. Een meer generiek doel was om op basis van het hier verrichte onderzoek productgerichte business cases te ontwikkelen waarmee de publiek-private samenwerking rond Solliance, SEAC en Energyville benut zal worden om binnen het eigen programmagebied nieuwe bedrijvigheid te genereren en bij te dragen aan bredere toepassing van duurzame energieopwekking in de gebouwde omgeving.

Voor zowel de specifieke als de generieke doelstelling kunnen we zeggen dat deze geslaagd is. Binnen de vier demonstratoren hebben ketens van bedrijven mogelijkheden gevonden om nieuwe toepassingen in de markt te zetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de EnergieWall of het concept van Solarix dat nu echt als toepasbaar product wordt gezien. Ook voor de kenniscentra zoals Solliance en EnergyVille heeft het project in positieve termen uitgepakt. Enerzijds hebben ze de mogelijkheid gekregen om een flinke stap te maken in hun kennisontwikkeling. Anderzijds zijn ze via de PPL constructies uitgedaagd om het ook praktisch toepasbaar voor de markt te houden. De markt heeft daardoor via diezelfde PPL constructies gezien hoe de kenniscentra kunnen helpen bij de ontwikkeling van producten die de bedrijven op de markt willen brengen.

Dankzij het Interreg IV project ‘Solar Flare’ kwam reeds een internationaal toonaangevende alliantie van bedrijven en publieke instellingen tot stand en is de potentie van dunne film zonnecellen aangetoond. ‘PV Opmaat’ maakte dankbaar gebruik van de uitkomst van dit project en bouwde er op verder.


finale update: augustus 2020

Alle projecten