PRosPERoS

De vergrijzing neemt toe in de grensregio, wat gepaard gaat met onder andere de groei van klachten over ernstige gewrichtsslijtage. Het plaatsen van een gewrichtsvervangend implantaat kan een oplossing zijn, maar deze generieke implantaten hebben een beperkte levensduur zodat ze vaak vervangen moeten worden. 

Er is duidelijk behoefte aan een nieuwe generatie medische implantaten die idealiter specifiek gemaakt worden voor de anatomische vorm van de patiënt. ‘PRosPERoS’ speelt hierop in en wil nieuwe patiënt-specifieke implantaten ontwikkelen voor heup en rug die het genezingsproces versnellen, verbeteren en zo infecties voorkomen. De basis van het onderzoek is de veelbelovende regeneratieve geneeskunde waarbij het lichaam van de patiënt gestimuleerd wordt om zèlf beschadigd of verwijderd weefsel te regenereren. Er zullen 3D geprinte implantaten, ontstekingsremmende en botgroei-stimulerende coatings en nieuwe resorbeerbare biomedische materialen ontwikkeld worden.

Maar liefst vijf universiteiten en academische ziekenhuizen in de grensregio zullen samenwerken met bedrijven zoals Antleron en PCOTech die over laboratoria beschikken voor het uitvoeren van het preklinisch onderzoek, maar ook in staat zijn om de klinische studies in het laatste stadium van het project uit te voeren. Bedrijven zoals Xilloc staan in voor het ontwerp, productie en commercialisatie van implantaten en coating technologieën. Op die manier kan er een stevig netwerk rond regeneratieve geneeskunde tot stand komen in de grensregio met regionale kenniscentra, hightech industrie en academisch-medische centra.update: augustus 2020


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Universiteit Maastricht (Orthopedie)

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 4.581.362,10 levert Interreg een bijdrage van € 2.290.681,05 (50%)