PRosPERoS

De vergrijzing neemt toe in de grensregio, wat gepaard gaat met onder andere de groei van klachten over ernstige gewrichtsslijtage. Het plaatsen van een gewrichtsvervangend implantaat kan een oplossing zijn, maar deze generieke implantaten hebben een beperkte levensduur zodat ze vaak vervangen moeten worden. Er is duidelijk behoefte aan een nieuwe generatie medische implantaten die idealiter specifiek gemaakt worden voor de anatomische vorm van de patiënt. 

Prosperos speelde hierop in en ontwikkelde nieuwe patiënt-specifieke implantaten voor heup en rug die het genezingsproces versnellen, verbeteren en infecties voorkomen. De basis van het onderzoek is de veelbelovende regeneratieve geneeskunde waarbij het lichaam van de patiënt gestimuleerd wordt om zèlf beschadigd of verwijderd weefsel te regenereren. Er zijn nieuwe 3D geprinte implantaten, ontstekingsremmende en botgroei-stimulerende coatings en nieuwe resorbeerbare biomedische materialen ontwikkeld, die nu al deels hun toepassing in de kliniek vinden. Het onderzoek leidde tot nieuwe concepten, waardoor patiënten effectiever behandeld kunnen worden en minder lang gehospitaliseerd zullen worden.

Maar liefst vijf universiteiten en academische ziekenhuizen in de grensregio hebben vier jaar lang intensief samengewerkt met bedrijven zoals Antleron en Medanex, die over laboratoria beschikken voor het uitvoeren van het preklinisch onderzoek, maar ook in staat zijn om de klinische studies in het laatste stadium van het project te begeleiden. Bedrijven zoals Xilloc, 3D systems en 2Move Implants hebben ingestaan voor het ontwerp en productie van implantaten en coating technologieën. Naar verwachting zal de ontwikkelde technologie vercommercialiseerd worden in nieuwe generaties producten. Dankzij Prosperos is er een stevig netwerk rond regeneratieve geneeskunde en 3D printing tot stand gekomen in de grensregio met regionale kenniscentra, hightech industrie en academisch-medische centra. Het ligt in de lijn der verwachting dit verder te ontwikkelen en ook uit te breiden naar andere klinische indicaties.

Resultaten en neveneffecten 

Vanuit het project zijn verschillende resultaten te benoemen die in positieve zin invloed hebben op het grensgebied en toe te schrijven zijn aan het project: 

  1. Prosperos is een sterk consortium in de grensregio gebleken, en een daarvan afgeleid resultaat zal een Centre of Expertise worden op het gebied van patiënt-specifieke orthopedische implantaten. Dit Centre zal de innovatie in de regio aanjagen, en zich ook richten op actieve disseminatie (workshops, scholing), IP bescherming, valorisatie en onderwijs.
  2. Nieuwe technologieën creëren een nieuwe markt voor bedrijven die innovatieve implantaten ontwerpen, produceren en commercialiseren.
  3. Er wordt gebouwd aan een netwerk dat regionale kenniscentra, high-tech industrie en academisch-medische centra met elkaar verbindt. Samen met de centrale ligging van de regio in Europa vormt dit een belangrijke vestigingsfactor voor internationale life-science bedrijven. Onlangs is er door de Provincies Nederlands-Limburg en Vlaams-Brabant een convenant gesloten, waarin beide Provincies afspreken om intensief te gaan samenwerken op het gebied van regeneratieve geneeskunde. Dit project is een eerste exponent van dit convenant, waarbij het samenkomen van de juiste expertise door de grensoverschrijdende samenwerking essentieel is om de projectdoelstellingen te bereiken. 

Finale update: mei 2021
Alle projecten

Project verantwoordelijke

Universiteit Maastricht

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 4.581.362,10 levert Interreg een bijdrage van € 2.290.681,05 (50%)