Oost-West-Poort

Het project Oost West Poort wilde de bestaande economische en logistieke samenwerking tussen de regio’s West-Vlaanderen en Venlo uitbouwen en verder versterken.

Beide regio’s vormen voor elkaar immers een toegangspoort tot belangrijke afzetmarkten en willen daartoe functioneren als logistieke draaischijf. Zo vormt West-Vlaanderen een toegangspoort naar het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, en fungeert regio Venlo als toegangspoort tot Duitse en Oost-Europese markten. Deze logistieke complementariteit wordt bovendien geschraagd door een sterk gelijklopende economische realiteit, namelijk de sterke land- en tuinbouwcluster in West-Vlaanderen en regio Venlo. Dit agrocomplex vormt dan ook de initiële focus voor het logistieke ontwikkelingsplan van het project in beide regio’s.

Concreet beoogt het project Oost West Poort drie hoofddoelstellingen:

 • De uitbouw van een duurzame transportverbinding (corridor) tussen West-Vlaanderen en regio Venlo.
 • De versterking van de logistieke kennisinfrastructuur in beide regio’s door de gezamenlijke ontwikkeling van concrete projecten.
 • De realisatie van een interactieve netwerking tussen beide regio’s via overlegplatformen.


Alle projecten

Project verantwoordelijke

POM West Vlaanderen

Project partners

 • Havenbestuur Brugge – Zeebrugge
 • Cooperatieve Veiling Roeselare cvba
 • Katholieke Hogeschool Brugge Oostende
 • Katholieke Hogeschool Zuid-West Vlaanderen
 • NV Regio Venlo
 • Universiteit Maastricht
 • Fontys Hogescholen Venlo
 • Gemeente Venlo

Totale subsidiale kosten

1.576.682,47 euro met een Interreg-bijdrage van 788.341,23 euro