North Sea Port Talent

De fusie van het Havenbedrijf Gent met Zeeland Seaports tot North Sea Port in 2018 creëerde een enorme opportuniteit voor de socio-economische ontwikkeling in de grensregio. In 2020 waren er in deze havenregio - dat zich uitstrekt van Gent tot Vlissingen/Borsele - 525 bedrijven actief, samen goed voor 100.000 banen. Maar vandaag worstelen verschillende ondernemingen met het invullen van hun (technische) vacatures. 

Heel wat van de openstaande vacatures komen voor op de knelpuntberoepenlijst aan beide zijden van de grens zoals technicus productieproces, bedrijfsanalist ICT, technicus industriële automatisering of machineoperator. Naast de knelpuntberoepen kent de Nederlandse kant een krapte op de arbeidsmarkt door o.a. de vergrijzing en de ontgroening van de regio. Daarnaast zijn heel wat werkzoekenden minder geneigd om een job te zoeken in het havengebied omdat de perceptie bestaat dat bedrijven er moeilijk bereikbaar zijn. 

North Sea Port Talent richt zich op de uitdagingen om openstaande vacatures in te vullen bij deze bedrijven in de grensregio. Het project zet in op de verbetering van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt door vacatures breed bekend te maken, te experimenteren met alternatieve vormen van opleidingen voor werkzoekenden, young potentials en zij-instromers. Daarbij wil het de mobiliteitsuitdagingen aanpakken door in te zetten op een multimodale mobiliteit, geïnspireerd op de het regio-overschrijdend dienstverleningsmodel van Aviato opleidings- en tewerkstellingscentrum in Brussels Airport. 

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Stad Gent

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 811.662,29 levert Interreg een bijdrage van € 405.831,15 (50%)