NITROMAN

Zowel in Nederland als in Vlaanderen worden er in de veeteelt jaarlijks omvangrijke mestoverschotten gerealiseerd. Deze mestoverschotten worden deels geëxporteerd naar buurlanden. Tegelijkertijd moeten landbouwers in Nederland en Vlaanderen jaarlijks grote hoeveelheden dure minerale meststoffen aankopen.

Het Interreg project ‘NITROMAN’ wil in de Vlaams-Nederlandse grensregio onderzoeken of minerale meststoffen kunnen worden gewonnen uit de beschikbare mestoverschotten. Hiervoor zouden mestoverschotten afkomstig van lokale veeteeltbedrijven ter plaatse verwerkt kunnen worden tot meststoffen voor de landbouw. Het project is toegespitst op de verwerking van de vloeibare mestfractie van varkens- en rundermest. NITROMAN wil via twee innovatieve technieken - stripping-scrubbing en membraanfiltratie - uit deze vloeibare mestfractie aanzienlijke hoeveelheden stikstof, kalium en water recupereren. Stikstof en kalium kunnen vervolgens als meststof aangewend worden in de landbouw. Dit wordt in het project onderzocht door middel van veldproeven, waarvan we al twee groeiseizoenen (2020 en 2021) achter de rug hebben.

Doorheen het project en binnen de twee innovatieve technieken worden vijf installaties opgevolgd om de techniek verder te optimaliseren. Ondertussen werden ook al resultaten geboekt met het project. Op de projectwebsite (www.nitroman.be) kunnen reeds eerste veldproefresultaten teruggevonden worden. Productfiches met de omschrijvingen van de technieken en producten kunnen worden geraadpleegd en door middel van een rekentool kunnen bedrijven narekenen of circulaire mestbewerking haalbaar is, en zo ja, welke van de twee technieken voor hen het meeste voordeel biedt. Demonstraties of andere evenementen worden bovendien op www.nitroman.be aangekondigd, zodat geïnteresseerde bedrijven van nabij kennis kunnen maken met de voordelen van circulaire mestbewerking en de verzamelde kennis breed verspreid wordt naar de agrarische sector.

laatste update: juli 2022Alle projecten

Nieuws & events

Alle berichten