GrasGoed - NGAG

Met ‘GrasGoed - Natuurlijk Groen als Grondstof’ geven natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in de grensregio Vlaanderen en Nederland natuurgras een tweede leven als duurzaam product.

Heel wat graslanden worden jaarlijks gemaaid. Maar vooral bij het beheer van natte natuurgebieden wordt het maaisel niet altijd nuttig ingezet en bijgevolg bestempeld als afvalstof. Met GrasGoed maken we het verschil. Door middel van raffinage halen we verschillende waardevolle bestanddelen uit het gras zoals vezels, eiwitten, mineralen en fosfaten. Hiervan worden allerlei producten vervaardigd. Zo wordt de hernieuwbare grondstof natuurgras een duurzaam alternatief voor eindige grondstoffen en gaan we van gras naar goed.

Maar, een rendabel resultaat is alleen mogelijk door verschillende schakels in de keten - gaande van aanbod, inzameling en verwerking tot afzet - beter op elkaar te laten aansluiten door deze kritisch te evalueren en te verbeteren. In eerste instantie werd de hoeveelheid en het type maaisel dat vrijkomt in het project, geïnventariseerd. De focus lag hierbij op drie natuurgebieden in de grensregio Vlaanderen-Nederland: Grenspark Kalmthoutse Heide, Altena-Biesbosch-Vlijmens Ven en Dommeldal-Vallei van de Zwarte Beek. Daarnaast werden er een economische analyse gemaakt en een financieel model uitgewerkt. Het model bracht de kosten en baten van de hele keten in kaart - van natuurbeheerder, transporteur en tot de verwerking van een product. 

Om zoveel mogelijk van het beschikbare natuurgras bij elkaar te brengen, werden in GrasGoed aangepaste maai- en transportsystemen ontwikkeld. Deze machines krijgen het maaiwerk op nat terrein voor elkaar en halen het maaisel snel en efficiënt uit de natuurgebieden. Alleen op deze manier komen we tot een economisch interessante kwaliteit en kwantiteit aan natuurgras. Om te controleren of de kwaliteit van het natuurgras voldoet aan de eisen voor grasverwerking, werden verschillende batches natuurgras verzameld voor experimenten. Er werden kuilen van het verzamelde natuurgras aangelegd om het voor langere tijd te bewaren. Daarnaast werd vers maaisel ook rechtstreeks op het terrein verwerkt met een mobiele grasraffinagemachine. 

Gedurende het project testten de grasverwerkende bedrijven het natuurgras op verschillende parameters, zoals vegetatietype, snijlengte en maaitijdstip. Zo werd enerzijds onderzocht waar het natuurgras aan moet voldoen om bruikbaar te zijn als grondstof voor potentiële eindproducten. Anderzijds konden de verwerkingsinstallaties worden aangepast op basis van de typische eigenschappen van het natuurgras.

Binnen GrasGoed richtten we ons op vier producten: graspapier, bodemverbeteraar, diervoeder en isolatiematten. Zo werden bijvoorbeeld graseiwitten gebruikt in kippenvoer en grasvezels ingezet als grondstof voor isolatiematten. Voor deze twee producten werd een LCA (Life Cycle Analyse) uitgevoerd. Zo onderzochten we hoe milieuvriendelijk deze toepassingen in werkelijkheid zijn. 

Tot slot nam GrasGoed de eerste stappen om enkele prototypes als commercieel product op de markt te brengen. Zo produceerde Gramitherm de eerste isolatiematten op basis van natuurgras. Deze matten zijn al  toegepast in eigen gebouwen van de deelnemende Vlaamse en Nederlandse natuurbeheerders. Verder nam drukkerij Zwartopwit het eerste GrasGoed-graspapier op in haar aanbod. AVA Papierwaren sprong op de kar en liet een notitieboekje maken van het papier. Voor alle producten werden whitepapers ontwikkeld en werden onder meer de uitdagingen voor de toekomst in kaart gebracht.          

Wil je meer leren over hoe we van gras tot product zijn gekomen? Volg dan de gratis online MOOC-cursus Grasgoed en gebruik je gras ook goed! Kijk opwww.coebbe.nl/academy/moocs.

update: maart 2020


logo-grasgoed-met-EU-vlag.png#asset:2200

Alle projecten

Nieuws & events

Alle berichten