Nano4Sports

Sport is een dynamische en snelgroeiende economische sector. Nano4Sports heeft als doel om innovatie in het sport-, beweeg- en gezondheidsdomein in de grensregio te stimuleren en verder op de kaart te zetten. De nodige ingrediënten zijn alvast aanwezig: eminente technologische spelers, innovatieve bedrijven, excellente (top)sporters en coaches en een groot aantal recreatieve sporters.

Dankzij sensortechnologie kunnen coaches, topsporters en amateursporters hun sportprestaties verbeteren en blessurerisico’s indijken. Binnen het Nano4Sports-project werden op basis van nano-technologie producten (prototypes) ontwikkeld die de sporter goed kan dragen tijdens het sporten en hem of haar feedback geven over tal van zaken, zoals de fysieke activiteit, houding, hartslag,... Er werd binnen dit project voornamelijk gefocust op lopen en fietsen. Een kleine greep uit de vele prototypes die werden ontwikkeld: een innovatieve tool om stress van sporters te meten, het opmeten van schokken ter hoogte van het scheenbeen bij lopers om op deze manier overbelastingsblessures te voorkomen, een feedbacksysteem waarbij de loper informatie krijgt over zijn loophouding door middel van muziek,...

De rode draad doorheen het project is dat nieuwe ontwikkelde producten in een vroege fase de ontwikkeling werden getest met de eindgebruiker. In het kader daarvan werd in Vlaanderen een livinglab-platform uitgebouwd,  een samenwerking van KU Leuven Indoor Atletiekhal, UGent Sport Science Lab, Topsporthal  en Wielercentrum Eddy Merckx. Allerhande metingen van de te ontwikkelen sensortechnologieën worden in deze beide livinglabs uitgevoerd. Ook in Nederland participeerden bestaande SportFieldLabs aan deze pilot tests. Een belangrijke troef is dat er vraaggestuurd te werk werd gegaan. Sporters werden in een vroeg stadium van de technologieontwikkeling betrokken zodat rekening wordt gehouden met hun specifieke noden en behoeften.

Naast het meten van de fysieke activiteit van het lopen en fietsen, werd ingezet op continue monitoring waarbij specifieke parameters zoals hartslag, spieractiviteit en huidgeleidbaarheid bij de sporter gedurende lange tijd opgemeten worden, zowel voor, tijdens en na fysieke inspanning. Er werd voortgebouwd op eerder onderzoek van IMEC dat hierin het voortouw nam en een patch ontwikkelde waarin zowel hartregistratie als bewegingssensoren zitten vervat om langdurige metingen te kunnen uitvoeren.

Bovendien was het ontwerpen, implementeren en evalueren van gepaste feedback een belangrijke taak binnen het project. De uitdaging bestaat erin om deze feedback op een overtuigende en verstaanbare manier aan te leveren, zodat de sporters en hun begeleiders voor, tijdens en na het sporten nuttige inzichten kunnen verwerven over hun sportprestaties. Het is de bedoeling dat door feedback de nodige acties kunnen ondernomen worden om de sportprestaties significant te verhogen, om op een ‘veiligere’ manier te sporten (minder blessures), of om meer en meer gemotiveerd te sporten (recreatieve sporter). Het ultieme doel bestaat erin dat de sporter niet enkel zal reageren op externe prikkels, maar door het krijgen van gepaste feedback over zijn eigen prestaties het meest optimale gedrag zal aanleren en dit langdurig zal aanhouden.

Een overzicht van deze projectresultaten van Nano4Sports vind je via volgende linken:

update: oktober 2020
Alle projecten

Project verantwoordelijke

Katholieke Universiteit Leuven

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 4.574.388,91 levert Interreg een bijdrage van € 2.287.194,46 (50%)