Manoeuvres

Historische verdedigingswerken hebben een grote aantrekkingkracht op toeristen en kunnen een aanzienlijke impuls leveren aan de plaatselijke en regionale economie. De instandhouding, exploitatie, functionaliteit, bezoek- en beleefbaarheid is vaak een probleem omdat de oorsprong en functie niet gericht was op exploitatie en bezoek. Ook bleef men lang tijd vasthouden dat er aan dit soort historische bouwwerken niets veranderd mocht worden. Dat standpunt is nu losgelaten en er wordt sinds kort ook erkend dat behoud eigenlijk alleen mogelijk is door ontwikkeling.

Hoe ontwikkel je een verdedigingswerk met behoud van de cultuurhistorische, ecologische, ruimtelijke en maatschappelijke waarden? Het project Manoeuvres heeft hierop een antwoord gegeven. Negen beheerders van de historische verdedigingswerken die in Zuid-Nederland en Vlaanderen liggen hebben samen naar een oplossing gezocht hoe ze dit op een innovatieve en duurzame manier kunnen aanpakken. Alle negen verdedigingswerken rond de grens werden vernieuwd en een erfgoedforumorganisatie werd opgestart. Op lokaal niveau zijn ook talrijke kleinschalige verbeteringen met betrekking tot natuur, waterbeheer, bezoekersmanagement, fiets- en wandelpaden gerealiseerd.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Stad Mortsel

Project partners

  • Stad Tongeren
  • Gemeente Woensdrecht
  • Provincie Noord-Brabant
  • Stichting Kasteel van Valkenburg
  • Erfgoed Vlaanderen
  • Gemeente ’s-Hertogenbosch
  • Gemeente Sluis
  • Stad Oudenaarde
  • Gemeente Veere

Totale subsidiale kosten

9.075.358,76 euro met een Interreg-bijdrage van 2.799.009,83 euro