LUMEN

Als samenleving staan we momenteel voor twee grote uitdagingen: het veiligstellen van onze toekomstige energievoorziening door de overdracht van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgas CO2. Alleen zo kunnen we de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs; beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1.5°C in de 21e eeuw en netto nul CO2-uitstoot in 2050 bereiken. Het project LUMEN pakt beide uitdagingen aan.

In het project LUMEN hebben 6 projectpartners het doel om aan te tonen dat waterstof en CO2, in combinatie met zonlicht, op een commercieel rendabele manier kunnen worden omgezet in waardevolle en duurzame producten voor de chemische industrie en de energiesector.

Het concept is eerst aangetoond in een batch proces op labschaal door middel van de photochemische conversie van CO2 naar methaan en syngas. Daarnaast wordt binnen LUMEN een integrale labschaal demonstrator (“labschaal mini-fabriek”) ontwikkeld waarmee de technische en commerciële haalbaarheid van het proces kan worden gevalideerd, wat essentieel is voor verdere opschaling en toekomstige commercialisering.

Verder willen we, in samenwerking met bedrijven Ecosynth en Innosyn, aantonen dat het ontwikkelde concept ook kan worden gebruikt om fijn-chemicaliën, zoals tussenproducten voor medicijnen, op een veilige en eenvoudige manier te produceren. Het onderzoek binnen LUMEN vormt de basis voor de toekomstige vertaling naar een industrieel proces en biedt commerciële kansen voor producenten van materialen en equipment en chemische bedrijven in de regio.

update: juni 2021
Alle projecten

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 2.927.979,43 levert Interreg een bijdrage van € 1.463.989,72 (50%)