LogistiekLerenZonderGrenzen

De logistieke sector is een speerpuntsector voor de Limburgse economie, zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde. Door de centrale ligging en multimodale ontsluiting behoort de grensregio tot de top 10 van logistieke hotspots in West-Europa. Deze positie wil Limburg ook in de toekomst behouden, mede door logistieke activiteiten met hoge toegevoegde waarde te blijven aantrekken.

Parallel met de groei van de logistieke sector, is er ook een snel groeiende vraag naar hoger gekwalificeerd, breder inzetbaar logistiek personeel, vooral bij KMO/MKB-bedrijven. Mede door de voortschrijdende digitalisering en robotisering dreigen daar nu al tekorten te ontstaan aan personeel op bachelor niveau met de juiste kennis en competenties om de nieuwste technologieën te helpen implementeren en aansturen

Het Interreg project ’LogistiekLerenZonderGrenzen’ wil het groeiende tekort aan hoogopgeleide logistieke medewerkers in de grensregio mee helpen aanpakken. Het project zet daarom in op de ontwikkeling van een innovatief grensoverschrijdend opleidingsprogramma waarin ‘online onderwijs’ wordt gecombineerd met praktijkopleidingsmodules. Zowel studenten, werkenden, zij-instromers als docenten middelbaar onderwijs kunnen deelnemen aan virtual classrooms, webinars, college tours en student challenges. Studenten uit logistieke opleidingen kunnen zich ook engageren om een stage uit te voeren bij een bedrijf over de grens. 

De opleidingsmodules worden in nauwe samenwerking met kleine en middelgrote bedrijven uit de logistieke sector ontwikkeld. Er werd dan ook gestart met een grondige analyse naar de noden bij bedrijven, welke ontwikkelingen en nieuwe technologieën de komende jaren een belangrijke impact in het logistieke bedrijfsleven zullen hebben en hoe dit de kennis en competenties van hun (toekomstige) medewerkers zal veranderen. Hiervoor werd diepgaand literatuuronderzoek uitgevoerd, in combinatie met focusgroepen en interviews met bedrijven. Dit leverde een kennis- en competentiematrix op, die als basis werd gebruikt om de inhoudelijke thema's van de opleidingsmodules te bepalen en af te toetsen met het bedrijfsleven. De eerste virtual classrooms en webinars zullen begin 2021 worden gelanceerd.

Na afloop van dit driejarige project zullen de ontwikkelde opleidingsmodules duurzaam ingebed worden in de reguliere onderwijsprogramma’s van Hogeschool PXL in Hasselt en Fontys Hogescholen in Venlo. 

Lees meer over het project in het artikel van Logistiek Tijdschift: Naar de hoogopgeleide professional van de toekomst, op welke kennis en competenties moet men inzetten?
update: februari 2021

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Hogeschool PXL

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.317.606,63 levert Interreg een bijdrage van € 658.803,32 (50%).

Nieuws & events

Alle berichten