Link2Innovate

Link2Innovate creëerde samenwerking tussen technostarters en bedrijven aan weerszijden van de grens om het product markt-gereed te maken.

Jonge bedrijven worden vaak geconfronteerd met de zogenaamde valley of death, ook in de grensregio. Over een innovatief product of dienst beschikken, betekent niet dat je erin slaagt om dat snel en efficiënt in de markt te zetten. Jonge bedrijven zijn vaak onervaren in netwerken en hebben niet voldoende middelen ter beschikking. Link2Innovate initieerde en stimuleerde samenwerkingen tussen jonge technologiebedrijven en gevestigde organisaties uit het buurland. De focus lag op jonge technologiebedrijven die werkzaam zijn met sleuteltechnologieën zoals o.a. micro- en nano-elektronica, fotonica, nanotechnologie, industriële biotechnologie of geavanceerde fabricatiesystemen en –processen. 

Eerder toonde het project ‘Incubatorennetwerk(t)’ uit Interreg IV aan dat de valorisatie van onderzoeksresultaten gebaat is bij grensoverschrijdende samenwerking tussen universitaire onderzoeksgroepen om tot spin-off creatie te komen of om bestaande universitaire spin-offs sneller te laten groeien. Dit principe werd verder toegepast bij Link2Innovate.

Wat hield de hulp in? 

Zeven Nederlandse en Vlaamse projectpartners (starterscentra en incubatoren) hielpen enerzijds jonge technologiebedrijven aan launching customers, en anderzijds grote bedrijven aan innovaties door jonge technologiebedrijven. De startende ondernemingen ontvingen subsidie voor experimentele ontwikkeling van hun innovatie zoals prototyping, demonstraties of pilotontwikkeling. Daarnaast konden beide bedrijven beroep doen op coaching zodat de innovatie efficiënt en vlot in de markt gezet kon worden.

Gerealiseerde samenwerkingen
De 27 samenwerkingstrajecten - op een enkele uitzondering na - resulteerden in aanzienlijke stappen voorwaarts voor de technostarters met het oog op verdere ontwikkeling en concrete samenwerking. 

Link2Innovate ondersteunde 25 jonge technologiebedrijven in hun 27 samenwerkingstrajecten met een partnerorganisatie in het buurland. Voor al deze trajecten werd een plan van aanpak opgesteld en een externe businesscoach aangesteld. Het gros van de samenwerkingstrajecten kwam pas de laatste zes maanden tot voltooiing. De resultaten die al rijp waren om wereldkundig gemaakt te worden, werden gepresenteerd op het slot-event Where Technology Meets cross-border demands dat op 27 maart 2019 werd georganiseerd in het Technologiehuis van de Kempen in Geel. Ook een verslagje en wat sfeerbeelden over het slot-event zijn op die website terug te vinden. Conclusie is dat de 27 samenwerkingstrajecten op een enkele uitzondering na geresulteerd hebben in aanzienlijke stappen voorwaarts voor de technostarters met het oog op verdere ontwikkeling en concrete samenwerking. Het feit dat de samenwerkingstrajecten innovatief en experimenteel waren, brengt natuurlijk ook met zich mee dat de echte economische baten pas binnen afzienbare tijd tot uiting zullen komen. Toch konden we uit de bevraging van de betrokken bedrijven afleiden dat het merendeel van de samenwerkingstrajecten zal leiden tot verdere samenwerking in de toekomst. In een aantal gevallen werd er zelfs in dit hele vroege stadium al meer omzet gecreërd en nieuwe klanten gevonden.

Concrete cases: 

Betrokken partners en ProjectPartner Light partners (PPL)

Betrokken projectpartners: Innotek vzw, (C-mine crib), Twice Eindhoven BV, Stichting Kenniswerf Zeeland/DOK41, REWIN Projecten BV, GreenBridge, Leuven.Inc, SpacePal bvba, Kamp C Duurzaam Bouwen, N.V. Economische Impuls Zeeland, Speed Building Systems bvba, Senseradar B.V., Pre-formwork B.V., 24SEA, AquaSmartXL, Com&Sens, NextOcean BV, Laser Cladding Venture NV 1, MVH logistics en Stuwadoring B.V., CEVAP Technology, Turbulent bvba, Laser Cladding Venture NV 2, Xeryon, FOx Diagnostics, Monotch BV, Nexmosphere, Gevelscan BV, Maritech GCV, Airobot NV, Montes Jura Medical Technologies, PackTools 2.0 BV, Solenco Power NV, SenseAnywhere BV, XERYON2, BePowered bvba, Pertracta

Finale update: augustus 2019


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Innotek

Project partners

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.733.594,63 levert Interreg een bijdrage van € 833.047,31 euro (48.05%)

Nieuws & events

Alle berichten