InVentiVe

Zowel Vlaanderen als Nederland heeft nood aan een kostenefficiëntere zorg. Zo is de gemiddelde bedbezetting in de grensregio na ingrijpende chirurgische ingrepen zeven dagen, en daarmee relatief lang. 

Eén van de oorzaken voor die langdurige bedbezetting heeft te maken met de wijze waarop er beademend wordt: conventioneel beademen leidt tot afname van spierkracht omdat de ademhaling van een patiënt volledig overgenomen wordt door het beademingsapparaat (ventilator). Door betere ventilatoren en beademingsstrategieën te ontwikkelen, kan de bedbezetting in ziekenhuizen opmerkelijk verkort worden. Het toenemend aantal geriatrische patiënten vormt eveneens een belangrijke factor in de groei van de ventilator markt. Patiënten met problemen zoals chronische ademhalingsziekte of chronische obstructieve longziekten (COPD) vereisen lange termijn ventilatie wat de vraag naar medische ventilatoren verhoogt en uitdagingen biedt voor de ontwikkeling van nieuwe ventilatiesystemen.

Demcon ontwikkelt een prototype Intensive Care Unit (ICU) ventilator, dat na afloop van het project volledig operationeel is. Het model zal zowel geschikt zijn voor zeer jonge baby’s als volwassen patiënten. Daarnaast dient het toestel gebruiksvriendelijker en veiliger te zijn in het gebruik, met een duidelijke interface en adaptieve mogelijkheden op basis van fysiologische informatie die realtime gemeten wordt bij de patiënt. Geluid, energieverbruik en warmteontwikkeling van de ventilatiemodule worden nauwkeurig onderzocht en geoptimaliseerd voor de nieuwe functionaliteiten die moeten worden ingevoerd, zoals o.a. verbeterde aanstuurelektronica. 

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) is binnen dit project verantwoordelijk voor het onderzoek en de integratie van meettechnieken die specifiek ontworpen worden voor het opmeten van de eigenschappen van de longen om zo het ziektebeeld van de patiënt op te volgen. De FOT (Forced Oscillation Technique) technieken die reeds ontwikkeld werden binnen de vakgroep ELEC zullen verder onderzocht en aangepast worden voor de ICU-ventilator. Dit moet het mogelijk maken om tijdens het ventileren van de patiënt een nauwkeurige meting van de toestand van de longen te bekomen, zonder hierbij een extra belasting te veroorzaken bij de patiënt. Het grote verschil met de huidige bestaande FOT-technieken is dat de FOT meettechniek geen ventilatie voorziet en ervan uitgaat dat de patiënt op een natuurlijk manier ademt.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

DEMCON Macawi Respiratory Systems B.V., Afdeling Publiek Private Partnerships

Project partners

  • Demcon Advanced Mechatronics Zuid B.V.
  • Demcon Advanced Mechatronics B.V.
  • VUB

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 2.078.884,49€ levert Interreg een bijdrage van 999.998,43€ (48.10%).