InVentiVe

Zowel Vlaanderen als Nederland heeft nood aan een kostenefficiëntere zorg. Zo is de gemiddelde bedbezetting in de grensregio na ingrijpende chirurgische ingrepen zeven dagen, en daarmee relatief lang. 

Eén van de oorzaken voor die langdurige bedbezetting heeft te maken met de wijze waarop er beademend wordt: conventioneel beademen leidt tot afname van spierkracht omdat de ademhaling van een patiënt volledig overgenomen wordt door het beademingsapparaat (ventilator). Door betere ventilatoren en beademingsstrategieën te ontwikkelen, kan de bedbezetting in ziekenhuizen opmerkelijk verkort worden. Het toenemend aantal geriatrische patiënten vormt eveneens een belangrijke factor in de groei van de ventilator markt. Patiënten met problemen zoals chronische ademhalingsziekte of chronische obstructieve longziekten (COPD) vereisen lange termijn ventilatie wat de vraag naar medische ventilatoren verhoogt en uitdagingen biedt voor de ontwikkeling van nieuwe ventilatiesystemen.

Vrije Universiteit Brussel en Macawi bundelen hun krachten en dragen bij aan een kostenefficiëntere zorg. Beide partijen brengen hiervoor complementaire kennis en expertise in. Aan Vlaamse zijde is er kennis rond de ontwikkeling van innovatieve meetmethodes voor betere beademingstherapiën, terwijl aan de Nederlandse kant er kennis van een specifieke blower-module voor nieuwe marktsegmenten beschikbaar is. De beademingsmodule van Macawi biedt een uniek platform om nieuwe beademingstherapieën  te implementeren en te testen. Voor Macawi heeft deze toegevoegde functionaliteit een bijzondere waarde omdat met deze experimentele ontwikkeling meer kennis en inzicht verkregen kan worden op relevante toepassingen in het ziekenhuis en thuisgebruik.

De ontwikkeling van een complex, multidisciplinair ontwerp van een innovatieve beademingsmodule rondom het thema High Tech Systems en ICT in combinatie met Life Sciences en Health vraagt om een cross-sectorale en multidisciplinaire samenwerking tussen de engineers en onderzoekers van Vrije Universiteit Brussel en Macawi om de vraagstukken rondom integratie, miniaturisering, connectiviteit en algoritmes op te lossen.

Vrije Universiteit Brussel heeft kennis van fundamentele productontwikkeling geschikt voor klinisch-relevante omgevingen. Macawi heeft een sterke achtergrond in multidisciplinair, mechatronisch ontwerp. Door samen een productontwikkeling te doen, kan Vrije Universiteit Brussel voortbouwen op fundamentele kennis. De samenwerking met Macawi biedt VUB de mogelijkheid haar technologie en experimenten te testen op een state-of-the-art platform welke Vrije Universiteit Brussel niet zelf in huis kan ontwikkelen. Macawi vindt toepassing van haar blower module in een klinisch-relevante omgeving, wat toegang biedt tot validaties, publicaties en naamsbekendheid. Door beide expertisegebieden samen te voegen ontstaat een uniek, superieur ventilatieproduct, welke mondiaal toepassing kan vinden.

update: maart 2021

Alle projecten

Project verantwoordelijke

DEMCON Macawi Respiratory Systems B.V., Afdeling Publiek Private Partnerships

Project partners

  • Demcon Advanced Mechatronics Zuid B.V.
  • Demcon Advanced Mechatronics B.V.
  • VUB

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 2.078.884,49€ levert Interreg een bijdrage van 999.998,43€ (48.10%).