Invasieve Exoten

De laatste jaren is er een toename van planten en dieren die van nature niet in onze streken voorkomen. Sommige uitheemse soorten vermeerderen zich zo massaal dat ze een bedreiging vormen voor de inheemse flora en fauna. Naast een ecologische ravage veroorzaken deze ‘invasieve exoten’ ook economische schade. Soms leiden ze bovendien tot veiligheids- of gezondheidsproblemen.

In dit project werd er voor het eerst grensoverschrijdend nagegaan op welke manier invasieve exoten het best kunnen worden bestreden. Er zijn vier probleemsoorten in Vlaanderen en Zuid-Nederland aangepakt: de grote waternavel (en ook waterteunisbloem en parelvederkruid), de Amerikaanse vogelkers, de stierkikker en de zomerganzen.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Vlaamse Overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Project partners

 • Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO)
 • Intergemeentelijk Opbouwwerk (IGO) Leuven – Dienst Milieu
 • Natuurwerk vzw
 • Inagro vzw (provincie West-Vlaanderen)
 • Provinciale Hogeschool Limburg
 • Provincie Antwerpen – Dienst Waterbeleid en Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
 • Provincie Oost-Vlaanderen – Dienst MO2 Integraal waterbeleid
 • RATO vzw (provincie Oost-Vlaanderen)
 • Regionaal Landschap Meetjesland vzw
 • Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Operationeel Waterbeheer
 • Vlaamse overheid – Agentschap voor Natuur en Bos
 • Vlaamse overheid – departement Leefmilieu, Natuur en Energie – Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
 • Faunabeheereenheid Zeeland
 • Het Zeeuwse Landschap
 • Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)
 • Provincie Noord-Brabant – directie Ecologie
 • Staatsbosbeheer (Regio Zuid)
 • Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland)
 • Wageningen UR – Plant Research International
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap de Dommel
 • Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

Totale subsidiale kosten

3.115.644,63 euro met een Interreg-bijdrage van 1.331.360,00 euro