Interactief Waterbeheer

De partners van dit project hebben samen met de grootste grondgebruikers experimenten opgezet om praktijkervaringen op te doen met de vraag hoe kan worden voldaan aan de criteria van de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast werden extra maatregelen getest (fosfaatbeheer, peilgestuurde drainage, behandeling spuiwater, …) die een meerwaarde hebben voor zowel de kwantiteit als de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater.

De hoofdthema’s waren interactief herstel van het waterkwantiteitssysteem, grensoverschrijdend interactief en gebiedsgericht herstel van het waterkwaliteitssysteem en interactief gebiedsgericht herstel van het grond- en watergebruik.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Provincie Noord-Brabant

Project partners

 • Provincie Antwerpen
 • Provincie Limburg (B)
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Gemeente Hoegaarden
 • Vlaamse Milieu Maatschappij
 • BB-consult
 • Proefboederij De Hooibeekhoeve
 • Watering De Dommelvallei
 • Provincie Zeeland
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap De Dommel
 • ZLTO
 • Waterschap Scheldestromen
 • Provincie Limburg (NL)
 • Waterschap Peel en Maasvallei
 • Landbouw Innovatie bureau
 • Proefcentrum Fruitteelt
 • Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw vzw
 • vzw PIBO-Campus

Totale subsidiale kosten

8.457.692,00 euro met een Interreg-bijdrage van 4.228.846,00 euro