Intelligenter fruit telen

Door stijgende concurrentie vanuit het zuiden en Oost-Europa en door slechte weersomstandigheden heerst de laatste jaren een economische crisis in de Vlaams-Nederlandse fruitsector. Om de crisis tegemoet te komen is een rendabiliteitsstijging vereist. Precisielandbouw biedt de opportuniteit om op een realistische, betaalbare en duurzame manier de fruitteelt een competitief voordeel te bezorgen. Zo kan met minimale input van hulpmiddelen een maximale oogst met een kwalitatief product tot stand komen.

‘Intelligenter fruit telen’ wil precisiefruitteelt testen, op punt stellen, demonstreren aan de fruitteler en naar de praktijk brengen. Drie zaken worden onderzocht: bodem, gewasontwikkeling en oogst. Concreet worden voor elk thema verschillende parameters in kaart gebracht. Dit is enkel mogelijk met accurate data uit metingen van diverse delen van de boomgaard op verschillende tijdstippen, gegenereerd door sensoren op bijvoorbeeld tractoren of door remote sensing via drones.  Daarnaast wil het project op basis van de gegenereerde gegevens de voordelen demonstreren op proefpercelen van pilootbedrijven in Vlaanderen en Nederland, en de meerwaarde en/of terugverdientijd voor de fruitteler analyseren. Zo blijkt het gebruik van bodemscans en dronebeelden een duidelijke meerwaarde te bieden voor o.a. irrigatie en opbrengstvoorspelling.Tenslotte wordt een online dashboard ontwikkeld waarmee de fruitteler kaartgegevens van zijn percelen kan raadplegen, waaronder bodemkaarten, satellietbeelden en de resultaten van o.a. bodemscans en dronevluchten.

update: februari 2021

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Proefcentrum Fruitteelt

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.099.999,99 levert Interreg een bijdrage van € 550.000,00 (50%)