In de Ban van Buiten – Finale en Ouverture

De natuurlijke verwevenheid tussen natuur, mens en economie die vroeger op landgoederen bestond, komt door de toenemende druk op de open ruimte in het gedrang. Het behoud en beheer van dit landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed is complex geworden en kent vele facetten. De gemeenschappelijke problemen die een duurzaam behoud en een kwalitatief beheer met zich meebrengen, vragen om gemeenschappelijke oplossingen.

Daarom werd een gemeenschappelijk project opgezet rond twee landgoederen, Roosendael (Sint-Katelijne Waver in Vlaanderen) en Mattemburgh (Hoogerheide – Nederland), die zeer sterke gelijkenissen vertonen. Het doel hierin was om via een gezamenlijke aanpak de herwaardering, de ontwikkeling en de ontsluiting van beide landgoederen te ontwikkelen, inclusief daarin gelokaliseerd landschappelijk en cultuurhistorisch erfgoed en natuurwaarden.

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Kempens Landschap vzw

Project partners

  • Gemeente Merksplas
  • Stichting het Brabants Landschap
  • Roosendael vzw

Totale subsidiale kosten

2.863.533,10 euro met een Interreg-bijdrage van 1.431.766,55 euro