IMPROVED

Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat Vlaanderen en Nederland ongeveer 10 keer meer water zouden kunnen hergebruiken dan momenteel het geval is. Water is een cruciale grondstof voor de chemische industrie in de Zeeuwse, Gentse en Antwerpse zeehavens. De (chemische) industrie vertegenwoordigt een zeer belangrijke economische activiteit in deze havens, maar ze wordt steeds meer geconfronteerd met waterproblematiek zoals o.a. een dalende voorraad van zoet water.

Integrale Mobiele PROceswatervoorziening Voor een Economische Delta

De sleutel tot een duurzamer watergebruik ligt dan ook in aanzienlijke mate bij de grootschalige chemische industrie in de havengebieden. Echter, de chemische industrie is vaak zeer conservatief ten opzichte van nieuwe waterbronnen omdat er (nog) niet kan voorspeld worden hoe een andere waterkwaliteit een effect zal hebben op het chemisch proces (vb. bij stoomkraken of andere processen werkende met hoge druk stoom).

Daarom werd IMPROVED geïnitieerd en heeft als doel het bouwen en uittesten van een gemakkelijke verplaatsbare onderzoeksinstallatie. Binnen het project werd infrastructuur opgebouwd waarmee onderzoek verricht wordt naar proceswaterzuivering uit verschillende waterbronnen, én waarbij bovendien de invloed van deze waterkwaliteit op het chemisch proces meteen ook onderzocht wordt. Het project is geïnitieerd door Universiteit Gent, en de installatie is gebouwd door IEC N.V, met de hulp van Evides Industriewater bij de ontwikkeling.

De zuiveringsinstallatie bevat state-of-the-art waterzuiveringstechnieken en meettechnieken voor bijv. corrosie en microbiële groei, en is mobiel en plug and play. Zo kan de dynamiek van variabele bronwaterkwaliteit en de invloed daarvan op het chemisch proces onderzocht worden, zonder in het proces zelf in te grijpen, zodat bedrijven waterbeheer rond de eigen site beter en zonder risico kunnen ontwikkelen. Dit alles gebeurt door een geïntegreerde en grensoverschrijdende benadering waarbij zowel de expertise van de chemische industrie, proceswaterleveranciers, technologieleveranciers, als de academische sector uit Vlaanderen en Nederland een belangrijke rol spelen. Tijdens het project werd deze infrastrustuur ingezet bij Yara, BASF Antwerpen en Dow Benelux BV, telkens 6 maanden op elke locatie. Bij elk van deze partners werden zeer waardevolle resultaten behaald (terug te vinden op de projectwebsite www.improvedwater.eu) die door de verschillende partners gebruikt zullen worden om hun waterhuishouding in de toekomst duurzamer en efficiënter te maken.

Finale update: augustus 2020
Alle projecten

Project verantwoordelijke

Universiteit Gent

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 4.596.678,85 levert Interreg een bijdrage van € 2.298.339,42 (50%).

Nieuws & events

Alle berichten