I-QUA

Zowel in Nederland als in Vlaanderen ligt er voor de komende decennia een grote opgave ten aanzien van het vervangen en opnieuw aanleggen van afvalwatervoorzieningen in het buitengebied. Aan beide zijden van de grens wordt daarom gezocht naar innovatieve en duurzame toepassingen. Omdat commerciële oplossingen niet beschikbaar zijn, is het experimenteel ontwikkelen, testen, monitoren en demonstreren van innovatieve afvalwatervoorzieningen op verschillende type locaties van belang. De oplossingen zijn gericht op waterrecuperatie en het besparen of terugwinnen van grondstoffen. Aandachtspunt hierbij is de industriële toepasbaarheid van de te ontwikkelen voorzieningen zodat toekomstige grootschalige uitrol mogelijk is.

I-QUA zet in op verschillende testcases. Gedurende drie jaar hebben zes Vlaamse partners (Provincie West-Vlaanderen, VLAKWA/VITO, UGent, Aquafin, Tuincreatie Wouter Igodt en Ecobeton Water Technologies) en drie Nederlandse partners (gemeente Bernheze, gemeente Gilze-Rijen en Recreatiebedrijf Pukkemuk) gezamenlijk innovatieve oplossingen ontwikkeld en getest.

Het hergebruik van water is onderzocht in een carwash in Gilze (NL), waarbij een decentrale zuivering op basis van stapsgewijze filtratie gerealiseerd is. In Kuurne (BE) is in een horecazaak (Gust'Eaux) die niet is aangesloten op het riool, een oplossing ontwikkeld en getest waarbij huishoudelijk afvalwater (inclusief zwart water) is opgezuiverd tot drinkwater. Bij recreatiebedrijf Pukkemuk in Dongen (NL) is een duurzame afvalwaterzuivering op basis van een wilgenfilter aangelegd, inclusief na-zuivering voor een deel van de afvalwaterhoeveelheid. Daarnaast is door Tuincreatie Wouter Igodt (BE) een mobiele zuiveringsinstallatie op basis van plantenzuivering ontwikkeld, specifiek geschikt voor events met afvalwater (afkomstig van mobiele toiletten, eettentjes en douches). In een sportcomplex van voetbalvereniging HVCH Heesch (NL) zijn bij een renovatie van het clubgebouw de bestaande afvalwaterstromen volledig gescheiden. De verschillende afvalwaterstromen bestaan uit urine zonder spoelwater, het douchewater met het keukenafvalwater en het afvalwater uit de toiletten. Bij een biologische Geitenboerderij in Oost-Vlaanderen (BE) is gefocust op het zuiveren van het melkspoelwater via een parallelle opstelling, bestaande uit een eendenkroosfilter en een ICS-filter, dit met maximaal water hergebruik. 

Al deze vergaarde kennis werd samengevoegd in een eindrapport en werd beschikbaar gesteld aan alle projectpartners en andere relevante partijen. Het afwegingskader is een stappenplan dat organisaties of personen kunnen gebruiken bij het maken van keuzes voor een decentrale waterzuiveringsinstallatie. Daarnaast is de opgedane kennis ontsloten via landelijke organisaties als STOWA. I-Qua heeft laten zien dat innovatieve oplossingen voor afvalwaterzuivering mogelijk zijn en hiermee het draagvlak beduidend groter gemaakt.

Finale update: mei 2022
Alle projecten

Project verantwoordelijke

Gemeente Bernheze

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.873.110,43 levert Interreg een bijdrage van € 894.097,37 (47.73%)

Nieuws & events

Alle berichten