Growing a Green Future

Binnen Interreg IV werd in ‘Groene Grondstoffen’ succesvol geëxperimenteerd met lokaal geteelde biomassa zoals vezelhennep en miscanthus. Biogebaseerde materialen kennen echter nog teveel beperkingen en dienen verder geperfectioneerd te worden door middel van praktijkonderzoek. Pas dan kunnen MKB/KMO bedrijven echt aan de slag met deze materialen. ‘Growing a green future’ nam dit verder op en zette een brede waaier van nieuwe ketens op in de biogebaseerde economie. 

Tien Vlaamse en Nederlandse organisaties sloegen de handen in elkaar om de mogelijkheden van lokaal geteelde groene grondstoffen te verbreden. Biogebaseerde materialen waar nog veel aan ontwikkeld moest worden, zijn door middel van praktijkonderzoek binnen 'Growing a green future’ opgepakt en een stapje verder in het proces gebracht.

Dankzij vele bijeenkomsten is de kennis gedeeld met het bedrijfsleven en konden meerdere ondernemers aan de slag gaan met nieuwe teelten zoals oliepompoenen, zoete aardappel, teelten voor bouwmaterialen, textiel, lokale oliën en goudsbloemen. Ook bestaande teelten zoals vezelhennep werden beter gevaloriseerd.

De stichting Agrodome, Inagro en Millvision gingen aan de slag met een pilot biobased vakantiewoning. Een ondernemer uit Noord Beveland realiseerde deze unieke vakantiewoning en dient vandaag als inspiratiebron voor andere ondernemers. Het project liep hier duidelijk voorop en was baanbreker voor de sector aangezien er verschillende initiatieven volgden rondom biobased bouwen.

De Rusthoeve zette samen met Delphy, Provincie Vlaams Brabant, ILVO en Karel de Grote Hogeschool haar schouders onder verder onderzoek naar hoogwaardige oliën zoals hennep, deder en pompoenpitten. Dergelijke plantaardige oliën worden dankzij nieuwe inzichten beschouwd als erg gezonde onverzadigde vetzuren. Op basis van consistentie, stabiliteit, smaak en geur van deze ‘nieuwe’ plantaardige oliën werd geëvalueerd in welke recepturen van voedingsproducten en cosmetische toepassingen zoals lippenbalsem ze een ingrediënt kunnen zijn. 

Als laatste zijn business cases gemaakt voor gewassen die als natuurlijke biocide kunnen fungeren. Zo is door CradleCrops, Rusthoeve, Herent en Delphy onderzocht of Miscanthus kan dienen als onkruidonderdrukker. Hiervoor is in 2018 een proef aangelegd in een plantsoen in de gemeente Noord Beveland met miscanthus als onkruidonderdrukker. In 2019 is deze proef herhaald en uitgebreid naar Vlaanderen. Dit is perspectiefvol en voor gemeenten werd een aanbeveling beschikbaar gesteld. Innovatietuinen werden aangelegd in Herent en Beitem en ook op Proefboerderij Rusthoeve. 

Daarnaast zijn er in de regio Breda en regio de Peel in Nederland satelliet innovatie tuinen aangelegd. Met de twee nieuwe locaties kreeg het project de mogelijkheid om nog meer, en vooral nog onbekende ondernemers te bereiken en te inspireren om ketens te ontwikkelen. Hierdoor werd er een netwerk van innovatietuinen doorheen de gehele regio opgestart. 

Alle resultaten van Growing a Green Future vind je op de projectwebsite.

update: augustus 2020

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Delphy

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van € 1.877.014,31levert Interreg een bijdrage van € 938.507,16 (50%)

Nieuws & events

Alle berichten