GROW!

In project GROW! werken kennisinstituten, hogescholen en universiteiten samen met partners uit de glastuinbouwsector om hightech plantenkassen te bouwen en optimaliseren. Het doel van de interregionale samenwerking is om de glastuinbouw efficiënter en innovatiever te maken. Want met de juiste sensoren en plantmodellen kunnen bij planten ziekten in de kiem gesmoord worden en kan abiotische stress gemeten en voorkomen worden.

In project GROW! worden onder andere klimaat, licht en ion-selectieve sensoren ingezet, die specifiek geschikt zijn voor de glastuinbouw. De ion-selectieve sensoren leveren metingen van pH, geleidbaarheid en specifieke voedingsstoffen in water op. Hiermee kan gemeten worden welke voedingsstoffen worden opgenomen door de plant. Daarnaast worden klimaatsensoren ingezet en geoptimaliseerd voor metingen van onder andere temperatuur, luchtvochtigheid en CO2.

Compact, robuust en goedkoop
De binnen GROW! ontwikkelde sensoren zijn compact, robuust en bij voorkeur goedkoop. Daarnaast gebruiken ze weinig vermogen om geïntegreerd te kunnen worden. Steeds wordt gekeken naar oplossingen die zowel financieel als praktisch inpasbaar zijn voor de meeste telers. Ook wordt onderzocht wat de beste methode is om de verzamelde sensordata te verwerken en te visualiseren. Voor dit soort onderzoek wordt Vlaamse en Nederlandse kennis gebundeld.

Air-flow box
Temperatuur- en luchtvochtigheidsensoren kunnen niet zomaar in een kas worden opgehangen, ze moeten worden beschermd tegen o.a. chemische bespuiting en water. Ook de batterij die de sensor gebruikt moet hiertegen worden beschermd. Daarom is in project GROW! de airflow-box ontwikkeld, een speciale behuizing die sensoren en batterij beschermt tegen invloeden van buiten en deze bovendien koel houdt als de zon erop schijnt.

Zonnepanelen
Deze batterijen van de Air-flow boxes gaan meestal slechts zes tot negen weken mee. Onderzoekers in project GROW! doen een stroomverbruikanalyse voor elk bericht dat door de sensoren naar de gateway wordt verzonden via een LoRaWAN draadloos netwerk. Nu onderzoeken ze de mogelijkheid om energie op te wekken uit omgevingsbronnen, bijvoorbeeld met zonnepanelen.

Energiebehoefte
Uit onderzoek blijkt dat in de kas gewonnen zonne-energie een hele kas van stroom kan voorzien en geen nadelig effect heeft op de groei van de planten. Daarom wordt onderzocht of het mogelijk is om energie op te wekken uit zonnepanelen die aan de Air-flow boxes zijn bevestigd. De gegevens van lichtsensoren die in de kas zijn geïnstalleerd, laten zien dat ze gemiddelde lichtintensiteit voldoende vermogen geeft om de batterij op te laden. Dus wordt onderzocht wat het benodigde dagelijkse vermogen is voor het verzenden van gegevens, op basis waarvan de energie behoefte kan worden vastgesteld.

Testen met protoypes in kassen
In 2019 zijn in het Vlaamse Hoogstraten en bij HAS Hogeschool in Den Bosch (Nederland) kassen ingericht als proeftuinen met prototypes van draadloze sensornetwerken. Ook is in een gesloten klimaatkamer (BrightBox Venlo) een soortgelijke proefopzet gemaakt met de GROW! sensoren en het netwerk. Aan de hand  van deze praktijktesten worden de sensoren getest en wordt de kwaliteit en de bruikbaarheid van de data gemonitord.

Fysiologie, pathologie en stress
Naast metingen van omgevingsfactoren zoals water, CO2 en relatieve luchtvochtigheid worden in project GROW! ook de fysiologie, pathologie en stresstoestand van de plant onder de loep genomen. Zo worden er sensoren ontwikkeld die de (real time) opname van voedingsstoffen monitoren en wordt gekeken wat de invloed van het microklimaat is op de verspreiding van ziekten. Deze data worden gekoppeld aan de omgevingsdata, waarop ze worden geïnterpreteerd door middel van intelligente wiskundige modellen. Door een slimme weergave van de relevante stuurdata (dashboards, apps) stellen deze de teler in staat om accurate beslissingen te nemen voor een optimale gewasopbrengst.

Nieuwsbrief en artikelen Wil je meer weten over de ontwikkelingen in project GROW!? Ben je benieuwd naar de bevindingen en wil je aanwezig zijn op een demo sessie of een event? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.


update: maart 2020

Alle projecten

Project verantwoordelijke

Stichting IMEC Nederland, Afdeling WATS

Totale subsidiale kosten

Op een totaal budget van 3.393.057,95€ levert Interreg een bijdrage van 1.696.528,98€ (50%)