Groene grondstoffen

De afgelopen jaren is er een toenemende interesse voor nieuwe toepassingen van gewassen buiten enkel voedselproductie. Binnen het project is drie jaar onderzoek gedaan naar innovaties voor het gebruik van landbouwgewassen. 

Daarbij werd zowel gekeken naar de toepassingsmogelijkheden van de vezels van gewassen (vlas, hennep en miscanthus), als biobrandstoffen (koolzaad, miscanthus en deder) en andere specifieke stoffen van planten die gebruikt kunnen worden bij voedingsmiddelen, zoals broccoli, prei, ui, yaconen en stevia. Zo zijn er oogstmachines ontwikkeld om de oogst van vezelhennep mogelijk te maken, met het oog op toepassing van de vezels in grote bouwprojecten als bruggen en viaducten. Een demonstratieteelt heeft het gewas yacon onder de aandacht gebracht als potentiële zoetstofleverancier, naast het inmiddels bekende stevia. Nieuwe ketenvorming werd binnen het project gestimuleerd, zodat lokale bedrijven uit verschillende sectoren vanaf nu aan elkaar zijn gekoppeld en intensiever samenwerken.

Het project is erin geslaagd delen van het bedrijfsleven in de grensregio ervan te overtuigen dat (afvalproducten van) groenten uiteenlopende innovatietoepassingen kunnen hebben die tot nu toe onbenut werden gelaten. Bijvoorbeeld stro van miscanthus bleek zowel een goede grondstof te zijn voor paddenstoelenteelt, als een nuttig onderdeel van constructieplaten.


Alle projecten

Project verantwoordelijke

Stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve

Project partners

  • Inagro vzw
  • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw (PCG)
  • Provincie Vlaams-Brabant
  • Vzw PIBO-Campus
  • Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO)

Totale subsidiale kosten

890.426,28 euro met een Interreg-bijdrage van 428.043,54 euro